7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

7511 Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci

Zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci porážejí zvířata, čistí, porcují a upravují maso a ryby, vykosťují je a zpracovávají na potravinové výrobky, dále konzervují maso, ryby a jiné potraviny sušením, solením a uzením.

Příklady pracovních činností:

porážení zvířat;

stahování a upravování poražených zvířat;

vykosťování, porcování a příprava masa a ryb pro prodej a další zpracování;

příprava přísad a výroba párků a podobných výrobků, při jejichž výrobě se používají jednoduché stroje na sekání, míchání a tvarování;

konzervování masa, ryb a jiných potravin;

obsluha udírenských komor nebo udíren při uzení masa, ryb a jiných potravin;

vaření nebo jiná příprava masa, ryb a jiných potravin pro prodej;

prodej masa nebo ryb zákazníkům, včetně balení, vážení a označování výrobků a přijímání plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řezník

Porcovač ryb

Porážeč zvířat

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Provozovatel maloobchodní prodejny – 5221

Obsluha strojů na zpracování masa – 8160

Obsluha strojů na zpracování ryb – 8160

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75111 Řezníci a uzenáři

75112 Porážeči zvířat, bourači masa

75119 Ostatní zpracovatelé masa, ryb a příbuzní pracovníci