5153 Správci objektů

5153 Správci objektů

Správci objektů pečují o bytové domy, hotely, kancelářské budovy, kostely a jiné objekty a udržují je v čistotě a pořádku. Mohou dohlížet na další pracovníky a dodavatele v závislosti na velikosti a charakteru příslušné budovy.

Příklady pracovních činností:

dohled nad pracovními činnostmi personálu pro úklid a údržbu a nad činnostmi dodavatelů;

spoluúčast na úklidu, drobných opravách a údržbě interiéru budov;

obsluha topenišť a kotlů za účelem zajištění dodávek tepla a teplé vody;

řešení nevhodného chování nájemníků a návštěvníků jako je hlučnost nebo poškozování majetku;

informování vedení a majitelů budov o nutnosti větších oprav;

obchůzky budovami za účelem kontroly a zajištění bezpečnosti;

evidence registrací a poskytování pravidel o domovním řádu.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Školník

Kostelník

Domovní správce

Správce budovy

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
51530 Správci objektů