2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)

2113 Chemici (kromě chemického inženýrství)

Chemici (kromě chemického inženýrství) provádějí výzkum, zdokonalují nebo vyvíjejí koncepce, teorie a provozní metody a využívají vědecké poznatky v oblasti chemie s cílem vyvinout nové poznatky nebo produkty pro kontrolu kvality a procesů.
Příklady pracovních činností:

provádění výzkumu, zdokonalování nebo vytváření koncepcí, nástrojů, teorií a provozních metod v oblasti chemie;

provádění experimentů, testů a analýz s cílem zkoumat chemické složení, energetické a chemické změny v různých přírodních nebo syntetických látkách, materiálech a produktech;

vytváření postupů pro kontrolu životního prostředí, kontrola kvality a různé jiné procesy pro výrobce a uživatele;

provádění programů sběru vzorků, údajů a analýz s cílem identifikovat jedovaté látky v životním prostředí a stanovit jejich množství;

účast na interdisciplinárních výzkumných a vývojových projektech ve spolupráci s chemickými inženýry, biology, mikrobiology, agronomy, geology a jinými specialisty;

využití mikroorganizmů k přeměně látek na jiné sloučeniny;

určování způsobů na posílení nebo kombinaci materiálů a vývoj nových materiálů;

reprodukce a syntéza přírodních látek a vytváření nových umělých látek;

zpracování vědeckých prací a zpráv.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Chemik
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Biochemik – 2131

Farmakolog – 2131

Klinický farmaceut – 2262

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21131 Výzkumní a vývojoví vědečtí pracovníci v chemických oborech

21132 Chemici anorganici

21133 Chemici organici

21134 Fyzikální chemici, chemici analytici

21135 Jaderní chemici

21139 Ostatní specialisté v oblasti chemie (kromě chemického inženýrství)