2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

2422 Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací

Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací zpracovávají a analyzují strategie a politiky pro navrhování, realizaci a modifikaci operací a programů v obchodní sféře a veřejné správě.

Příklady pracovních činností:

kontakty a konzultace s administrátory programů a dalšími zainteresovanými stranami s cílem zjistit požadavky na strategie;

prověřování stávajících strategií, politik a legislativy za účelem nalezení odchylek a zastaralých ustanovení;

výzkum sociálních, ekonomických a průmyslových trendů a očekávání klientů v oblasti programů a poskytovaných služeb;

formulování a analýzy strategií a politik organizací, zpracování informačních materiálů a doporučování změn stávajících strategií a politik, poskytování poradenství ke zvoleným možnostem;

posuzování dopadů, finančních důsledků, interakcí s jinými programy a politické a administrativní proveditelnosti strategií a politik;

posuzování nebezpečí a rizik a příprava reakcí na ně;

prověřování operací a programů pro zajištění souladu se strategiemi a politikami organizací.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Analytik v oblasti politiky organizací

Specialista zpravodajské služby

Poradce v oblasti politiky organizací

Civilní zaměstnanec státní instituce zabývající se otázkami obrany

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24221 Specialisté v oblasti řízení rizik

24222 Specialisté analytici, metodici v oblasti politiky firem a veřejné správy

24223 Specialisté v oblasti strategie

24224 Specialisté podpory podnikání

24225 Specialisté v oblasti hospodaření s majetkem státu a organizací

24226 Specialisté v oblasti zahraničních vztahů a služeb

24227 Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

24228 Specialisté v oblasti vnitřních věcí státu a regionálního rozvoje

24229 Ostatní specialisté v oblasti politiky organizací