3112 Stavební technici

3112 Stavební technici

Stavební technici provádějí technické úkoly v oblasti výzkumu, projektování, výstavby, provozu, údržby a oprav budov a jiných staveb, jako jsou zásobování vodou, odpadní systémy, mosty, komunikace, přehrady a letiště.

Příklady pracovních činností:

provádění nebo pomoc při provádění terénních a laboratorních testů půd a stavebních materiálů;

poskytování technické podpory související s výstavbou budov a jiných staveb a s průzkumem, příp. s přípravou škodních protokolů;

zajišťování souladu s konstrukčními údaji, příslušnými zákony a nařízeními a dodržování požadovaných norem pro materiály a činnosti;

uplatňování technických znalostí v oblasti výstavby, zásad a praxe stavebnictví pro odhalování a řešení vznikajících problémů;

pomoc s přípravou podrobných odhadů množství a nákladů na materiál a práci nutných pro projekty podle daných parametrů;

organizování údržby a oprav;

kontrola budov a jiných staveb během a po jejich zhotovení s cílem zajistit, aby vyhovovaly příslušným zákonům v oblasti stavebnictví, územního plánování a bezpečnosti a schváleným plánům, normám, standardům a nařízením, která se týkají kvality a bezpečnosti staveb;

kontrola průmyslových podniků, hotelů, kin a jiných staveb s cílem odhalit nebezpečí požárů a poskytnout poradenství, jak je odstranit;

poskytování poradenství o detektorech požárů, o požárních sprchových zařízeních, o používání materiálů na výstavbu budov a o způsobech dopravy s cílem snížit rizika požárů a v případě jejich vzniku snížit rozsah poškození a nebezpečí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Technik požární ochrany

Stavební technik

Technik v geotechnice

Revizní technik staveb

Stavební inspektor

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Stavební rozpočtář – 2149

Lodní inspektor – 3115

Vyšetřovatel požárů – 3119

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31121 Stavební technici pro technický rozvoj, výzkum a vývoj

31122 Stavební technici projektanti, konstruktéři

31123 Stavební technici technologové, normovači

31124 Stavební technici přípravy a realizace investic, inženýringu

31125 Stavební technici kontroly kvality, laboranti

31126 Stavební technici provozní

31127 Dispečeři stavební výroby

31128 Technici požární ochrany, revizní technici staveb

31129 Ostatní stavební technici

1. stránka z celkem 3123