5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

5169 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení

Do této podskupiny patří pracovníci v oblasti osobních služeb, kteří nejsou uvedeni jinde ve třídě 51 Pracovníci v oblasti osobních služeb. Patří zde například pracovníci poskytující služby a společnost jako taneční partneři, společenský doprovod, hostesky či stevardi v nočních klubech.

Příklady pracovních činností:

doprovázení klientů do restaurací a podobných zařízení;

působení jako taneční partner;

vítání klientů v nočních klubech a jejich bavení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Společenský doprovod

Stevard v klubu

Hosteska v klubu

Taneční partner

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Společník – 5162
Poznámka

Země, které povinně shromažďují statistické údaje o osobách poskytujících komerční sexuální služby, by měly tyto osoby zařazovat do této podskupiny. Je-li v národních verzích ISCO-08 nutné odlišit tuto skupinu zaměstnání od ostatních uvedených v této podskupině, doporučuje se vytvořit pro tyto účely kód 5168.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
51690 Pracovníci v oblasti osobních služeb jinde neuvedení