8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení obsluhuje a monitoruje provoz stacionárních a mobilních jeřábů a jiných zdvihacích zařízení.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování stacionárních a mobilních jeřábů zdvihem a skláněním výložníků a ramen s cílem zdvihnout, posunout, ustavit nebo umístit zařízení a materiály;

obsluha a monitorování zařízení pro zvedání a přepravu pracovníků a materiálů na staveništích a v dolech;

obsluha a monitorování lyžařských vleků a podobných zařízení;

obsluha a monitorování strojů pro vlečení nákladních prámů a člunů se zbožím, cestujícími a vozidly přes malé vodní plochy;

obsluha a monitorování strojů pro sklápění a zdvihání mostů umožňujících dopravu po silnici a po vodě;

obsluha a monitorování jeřábů vybavených plovoucím rýpadlem pro bagrování vodních toků a jiných vodních ploch;

obsluha jeřábů na lodích a člunech pro zvedání, přemístění a umístění zařízení a materiálů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha jeřábu

Obsluha zdvihacího zařízení

Obsluha mobilního jeřábu

Obsluha věžového jeřábu

Obsluha důlního výtahu

Obsluha lanovky

Obsluha lyžařského vleku

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83431 Obsluha jeřábů

83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení

83433 Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení

83434 Řidiči kontejnerových překladačů

83439 Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)