9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel

9122 Pracovníci pro ruční mytí vozidel

Pracovníci pro ruční mytí vozidel myjí, čistí a leští vozidla.
Příklady pracovních činností:

mytí a leštění osobních automobilů a jiných vozidel ručně nebo ručními nástroji;

vysávání interiérů vozidel a chemické čištění koberečků a čalounění;

nanášení chemických prostředků k odstraňování skvrn v interiérech vozidel;

mytí a načerňování pneumatik a mytí podběhů;

mytí a leštění oken vozidel;

vyprazdňování a čištění přihrádek ve vozidlech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Pracovník pro ruční mytí vozidel

Pracovník autoservisních služeb

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
91220 Pracovníci pro ruční mytí vozidel

9129 Ostatní pracovníci pro ruční čištění

9129 Ostatní pracovníci pro ruční čištění

Ostatní pracovníci pro ruční čištění čistí povrchy, materiály a předměty, jako jsou koberce, zdi, plavecké bazény a chladící věže, s použitím speciálních čistících zařízení a chemikálií.
Příklady pracovních činností:

čištění koberců a čalouněného nábytku s použitím čistících strojů a jejich nástavců;

výběr a nanášení čisticích přípravků pro odstranění skvrn z koberců;

impregnace koberců chemickými látkami na odpuzování nečistot, aplikace deodorantů a přípravků při výskytu škodlivého hmyzu;

čištění kamenných zdí, kovových povrchů a vlysů s použitím tlakové vody a rozpouštědel;

používání chemických a vysokotlakých čisticích metod k odstraňování mikroorganizmů z vodovodních a filtračních systémů, používání vlhkého vysávání a jiných sacích metod pro odstraňování vodního kamene, nečistot a jiných usazenin z plaveckých bazénů, chladících věží a odpadů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Čistič koberců

Čistič plaveckých bazénů

Čistič chladicí věže

Pracovník pro odstraňování graffiti

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
91290 Ostatní pracovníci pro ruční čištění

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

8311 Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků

Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků řídí nebo pomáhají řídit lokomotivy a kolejové motorové vozíky pro přepravu nákladů a osob.

Příklady pracovních činností:

řízení nebo pomoc při řízení parních, elektrických nebo dieselelektrických lokomotiv;

řízení podzemních nebo nadzemních drah;

řízení lokomotiv táhnoucích vagóny v podzemních a povrchových dolech a lomech;

sledování potenciálních nebezpečí na trati, sledování signalizace a značení;

obsluha komunikačních systémů pro komunikaci s vlakovou četou a dispečery pro zajištění bezpečnosti provozu a dodržování jízdního řádu;

řízení, obsluha a údržba kolejových motorových vozíků a drezín;

montáž, obsluha, údržba a opravy přídavných zařízení nebo mechanismů namontovaných na kolejových motorových vozících.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Strojvedoucí lokomotivy

Strojvedoucí metra

Strojvedoucí vlaku

Příklady zaměstnání zařazených do jiné podskupiny:

Řidič tramvaje – 8331
Poznámka

Tato podskupina zahrnuje řidiče kolejových vozidel nevedených po vozovkách. Řidiči kolejových vozidel vedených po vozovkách patří do podskupiny 8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83111 Strojvedoucí důlní kolejové dopravy

83112 Strojvedoucí lokomotiv, vlaků

83113 Strojvedoucí metra, podzemních drah

83114 Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín

83119 Ostatní strojvedoucí

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru sleduje a kontroluje stroje a zařízení na zpracování dřeva, vlákniny a jiných celulózových materiálů při výrobě celulózy a papíru.

Příklady pracovních činností:

koordinace a sledování provozu třídiček, praček, vařáků, směšovacích nádrží a jiného zařízení na zpracování buničiny, automatizovaných přístrojových desek za účelem řízení zpracování dřeva, odpadní vlákniny, recyklovatelného papíru a jiných celulózových materiálů;

obsluha a sledování strojů a zařízení např. na sušení, hlazení, štípání, laminování, pokrývání, rozřezání, ořezání a natažení papíru a provedení dokončovacích procesů;

kontrola zapínání a vypínání strojů a zařízení, sledování ukazatelů na ovládacích panelech sledování měřidel a jiných zařízení k odhalení poruch činnosti strojů a zařízení a k zajištění provádění jednotlivých úkonů podle specifikací;

komunikace s operátory velínů s cílem upravit podle požadavků proces výroby a zapínání a vypínání strojů a zařízení;

analýzy odečtů přístrojů a testů výrobních vzorků a úpravy výrobních procesů podle potřeby;

upevnění, umístění a řezání papírových archů pomocí kladkostroje;

kontrola, zda není papír svraštělý, děravý, zabarvený, pruhovaný nebo s jinými vadami a učinění nápravných opatření;

zpracování a vedení výrobních protokolů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha stroje na hlazení papíru a celulózy

Obsluha stroje na rozvlákňování celulózy

Obsluha listovače papíru a celulózy

Obsluha stroje na mletí dřeva pro výrobu papíru a celulózy

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor výroby papíru a celulózy – 3139

Kontrolor výroby papíru – 3139

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
81710 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru

7532 Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci

7532 Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci

Modeláři oděvů, střihači a příbuzní pracovníci vytvářejí přesné originální střihy pro výrobu oděvů, jiného textilu a kožených nebo kožešinových výrobků. Označují, stříhají, tvarují a upravují textil, jemnou kůži a jiné materiály podle výkresů nebo podle požadavků výrobců oděvů, klobouků, čepic, rukavic a jiných výrobků.
Příklady pracovních činností:

vytváření originálních střihů pro všechny velikosti oděvů prostřednictvím schémat, kreslicích nástrojů, počítačů nebo třídiček;

vytváření „výkresů“ nebo modelů pro konkrétní návrhy oblečení pomocí počítačů;

počítání rozměrů střihů podle velikostí s ohledem na roztahování materiálů;

kreslení detailů na náčrty dílů pro vyznačení spojů dílů a umístění záhybů, kapes a knoflíkových dírek na oděvech, ozdobného prošívání na dílech bot nebo poutek na výrobcích z plachtoviny, pomocí počítačů nebo kreslicích přístrojů;

umísťování šablon a měření materiálů pro zjištění konkrétních bodů střihů nebo pro účely maximálního využití tkaniny;

pokládání originálních střihů na tkaniny a stříhání vzorových modelů;

zkoušení modelů vytvářením a zkoušením vzorových oděvů;

umísťování střihů na horní vrstvy tkanin a stříhání tkanin podle střihů pomocí elektrických nebo ručních nožů, nůžek a počítačově řízených střihacích zařízení;

stříhání tkanin nebo kožešin na výrobu dílů pro oděvy a jiné kožešinové výrobky;

odstřihávání nadbytečného materiálu nebo nití z hotových výrobků, například stříhání volných konců hotových výrobků;

umísťování kůže na pracovní stoly strojů, maximální využití podle zrnitosti, vad a pružnosti kůže;

vytváření modelů, vyznačování a stříhání při výrobě jiných výrobků, např. bytového textilu a zboží z plachtoviny.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Střihač oděvů

Střihač rukavic

Modelář kožešin

Výrobce deštníků

Modelář oděvů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha strojů na textilní vzory – 8159

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75321 Modeláři oděvů

75322 Modeláři technické konfekce

75323 Střihači textilu, kůží a podobných materiálů

75329 Ostatní pracovníci příbuzní modelářům oděvů a střihačům

7521 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7521 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva suší, konzervují a zpracovávají dřevo ručně nebo s použitím zařízení na zpracování dřeva, jako jsou sušící pece a nádrže.
Příklady pracovních činností:

obsluhování a ošetřování pecí, van a jiných zařízení na sušení, úpravu a zrání dřeva a dřevěných výrobků a impregnace dřevěných výrobků konzervačními prostředky;

sledování provozu zařízení, měřidel a ovládacích panelů pro zajištění správného chodu (dodržení technologie);

obsluha ventilů pro připuštění roztoku na zpracování do příslušné nádoby, udržování speciální teploty, podtlaku, hydraulického tlaku a hladiny roztoku během každé fáze tohoto cyklu;

aktivace podtlakových a hydraulických čerpadel pro odstranění vzduchu a páry z retorty a roztoku na zpracování do otvorů ve dřevě s cílem zrychlit proces zpracování dřeva;

pomoc při údržbě výrobních zařízení a strojů podle potřeby;

čištění, mazání a seřizování zařízení;

přeprava materiálů a výrobků na pracovní plochy a z pracovních ploch ručně, ručními vozíky nebo zvedacím zařízením;

sestavování a vedení výrobních protokolů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha sušicí pece

Obsluha sušárny řeziva

Obsluha sušárny dýh

Dělník dřevozpracující výroby
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha hoblovky na dřevo – 8172

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
75210 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek vyrábějí různé druhy chleba, koláčů a jiných výrobků z mouky, dále ručně vyrábějí čokoládové a jiné cukrovinky.

Příklady pracovních činností:

výroba chleba, koláčů, sušenek, pečiva, závinů a jiných výrobků z mouky;

výroba cukrovinek ze směsi cukru, čokolády a jiných přísad s použitím ručních nástrojů a určitých strojů;

mísení odměřeného množství přísad v mísách hnětacích či mísicích strojů nebo strojů na vaření;

kontrolování jakosti surovin k zajištění plnění norem a specifikací;

potírání tekutými směsmi, nanášení polev a posypek na pečivo pomocí špachtlí nebo štětců;

kontrola čistoty zařízení a provozu před zahájením výroby z důvodu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

sledování teplot v troubách a vzhledu výrobků při pečení;

koordinace tvarování, vkládání do trouby, pečení, vytahování z trouby, snímání z plechů a ochlazování dávek chleba, rohlíků, pečiva a cukrovinek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pekař

Cukrář

Výrobce čokolády

Výrobce cukrovinek

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Šéfkuchař – 3434

Šéfcukrář – 3434

Kuchař – 5120

Obsluha strojů na výrobu pečiva – 8160

Obsluha strojů na výrobu chleba – 8160

Obsluha strojů na výrobu čokolády – 8160

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75121 Pekaři

75122 Cukráři (kromě šéfcukrářů)

75123 Výrobci cukrovinek

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob foukají, formují, lisují, řežou, ořezávají, brousí a leští sklo a podle vzorů formují roztavené sklo.

Příklady pracovních činností:

ohřívání skla do ohebného stavu na plynových hořácích nebo v pecích a otáčení skla pro rovnoměrný ohřev;

foukání a ohýbání skleněných trubek do určených tvarů pro vytvoření výbavy pro vědecké účely, jako jsou baňky, křivule a pipety;

broušení a leštění skleněných předmětů a jejich částí za účelem odstranění vad, přípravy povrchů pro další úpravu, vyhlazování a leštění ostrých hran s použitím brusných pásů nebo leštících kruhů;

kontrola skleněného materiálu a hotových výrobků, označování a vyřazování kusů s vadami, jako jsou kaňky, skvrny, šrámy, trhliny, odštěpení, poškrábání a nepřijatelné tvary či povrchy;

studium pracovních pokynů pro určení rozměrů, umístění brusu a množství hmoty k obroušení;

sledování měřidel, počítačových sjetin a videozáznamů na monitorech pro ověření stanovených podmínek pro zpracování a provedení případných úprav;

pokládání vzorů a výkresů na sklo, měření rozměrů a označení řezných linií s použitím nástrojů na řezání skla, řezání skla podle narýsovaných čar nebo podle zakreslených vzorů;

nastavení, obsluha a úpravy počítačem řízených nebo robotických zařízení na řezání skla;

kontrola, vážení a měření výrobků s použitím nástrojů, jako jsou mikrometry, posuvná měřítka, zvětšovací skla a pravítka, s cílem ověřit, zda vyhovují daným parametrům;

regulace teploty pece podle zpracovávaného druhu skla;

přenášení vzorů z kreseb výkresů v původní velikosti na předlohový papír pomocí rydel, aby mohly být barevně odlišeny jednotlivé skleněné části;

nanášení stříbrného roztoku na sklo stříkací pistolí pro vytvoření zrcadlové plochy;

rozvržení řezů a broušení optického a jiného skla podle stanovených rozměrů a hmotnosti pro formování polotovarů čoček a pro použití do hodinek ve formě krystalů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Sklofoukač

Řezač skla

Brusič skla

Sklář

Umělecký sklenář

Pracovník konečné úpravy skla

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha pece na výrobu skla – 8181

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73151 Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři

73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla

73153 Brusiči skla

73154 Výrobci bižuterie

73155 Výrobci skleněných ozdob

7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů zdobí předměty vyrobené ze dřeva, kovu, textilu, skla, keramiky a jiných materiálů. Navrhují a malují písmena, monogramy a vzory pro vytváření nápisů a na skleněné a jiné předměty ryjí ornamentální a květinové motivy.
Příklady pracovních činností:

malba dekorativních volných vzorů, např. na předměty z keramiky, skla, na cigaretová pouzdra a na stínítka lamp;

přenášení dekorativních a ornamentálních vzorů z papíru na předměty;

integrace a vytváření vizuálních prvků, jako jsou linie, prostor, hmota, barva a perspektiva, k vyjádření myšlenek, pocitů a nálad;

rozvržení a malba písmen, postav, monogramů a vzorů pro vytváření nápisů v jednom nebo více jazycích;

načrtávání nebo kopírování kreseb na zpracovávané kusy a vzorové materiály pro přípravu vzorů a šablon;

navrhování vzorů nebo písma pro malbu na zpracovávaný kus, jako jsou nápisy, skleněné předměty, keramika a zinkové plechy;

využívání softwaru a směrovacích zařízení pro vytváření 3D rytých obrazů pro vyryté a vykládané nápisy a nápisy větší velikosti;

navrhování a výroba běžného plochého písma, písma se stínem z vinylu a písmen již vyřezaných pro přímé použití;

psaní, malování a tisk nápisů a předváděcích tabulí pro výstavy, popř. pro jiné účely;

vyřezávání písmen a nápisů pro výstavní účely z nástěnných desek a kartonu ručně nebo strojově s použitím např. elektrické lupenkové nebo pásové pily;

prověřování nákresů, grafů, vzorků, výkresů a fotografií s cílem rozhodnout, jak mají být vzory vyleptány, vyryty nebo vyřezány do zpracovávaného kusu;

měření a vypočítávání velikosti písma, obrazů a vzorů pro rytí;

rytí a tisk vzorů, ornamentů, leptů, obchodních značek, obrazů a písmen na ploché nebo zaoblené povrchy různých kovových, skleněných, plastických a keramických předmětů;

leptání dekorativních vzorů, kalibračních značek a jiných obrazců do skleněných předmětů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Umělecký leptař skla

Rytec skla

Leptař skla

Smaltér skla

Malíř skla

Malíř keramiky

Písmomalíř

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Natěrač budov – 7131

Lakýrník automobilů – 7132

Natěrač výrobků – 7132

Obsluha strojů na malbu keramiky – 8181

Obsluha strojů na malbu skla – 8181

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73161 Malíři skla a keramiky

73162 Rytci a leptaři skla

73163 Umělečtí rytci a leptaři

73169 Ostatní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů

7317 Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

7317 Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů používají tradiční techniky, jako jsou sušení a impregnace pro přípravu dřeva, slámy, ratanu, rákosu, hlíny, lastur a jiných materiálů, dále vyřezávání, formování, sestavování, tkaní, malování a zdobení různých předmětů pro osobní potřebu, využití v domácnosti nebo dekorativní účely. Řezbáři, košíkáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech vybírají a připravují materiály, jako jsou štětiny, nylon, vlákna, lýko, vlasy a dráty, na výrobu proutěného nábytku, kartáčů a košťat a na pletení různých košíků.

Příklady pracovních činností:

příprava dřeva, slámy, ratanu, lastur a podobných materiálů;

rytí květinových a uměleckých vzorů do dřevěných povrchů pro dekorativní účely;

volná malba dekorativních vzorů na skleněné, keramické a porcelánové předměty;

rytí, sestavování, tkaní, malba a dekorování různých předmětů pro osobní potřebu a využití v domácnosti, jako jsou salátové mísy, servírovací lžíce, kuchyňské desky, podnosy, vázy, džbány, košíky, slaměné klobouky, slaměné podložky a podobné předměty;

rytí, sestavování, tkaní a malování nejrůznějších dekorativních předmětů, jako jsou sošky a plastiky, šachové figurky, šperky a podobné předměty;

výroba proutěného nábytku z loupaného a měkčeného ratanu, rákosu, sítin, vrbového proutí a podobných materiálů;

výroba různých druhů košíků splétáním vrbového proutí, ratanu, rákosu, sítin nebo podobných materiálů;

vytváření dna košíků splétáním ratanu, dřevěné dýhy nebo jiného materiálu s rámem z prutů, např. z vrb;

vkládání prutů kolem okraje dna mezi jeho spletené části a ohýbání prutů pro vytvoření kostry stran;

výběr a příprava materiálů pro kartáče, jako jsou štětiny, nylon, vlákna a dráty a jejich usazení do základů kartáčů;

výběr a příprava materiálů, jako jsou metlice, lýko, vlasy a vlákna a jejich připevnění k násadě koštěte.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Umělecký řezbář

Košíkář

Kartáčník
Umělecký zpracovatel proutí

Výrobce proutěného nábytku

Umělecký truhlář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Seřizovač dřevoobráběcích strojů – 7523

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73171 Řezbáři, košíkáři, kartáčníci a pracovníci v příbuzných oborech

73172 Umělečtí truhláři a řezbáři

73173 Umělečtí zpracovatelé proutí
73179 Ostatní tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů