7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Tato podskupina zahrnuje ostatní řemeslníky a kvalifikované pracovníky hlavní stavební výroby neuvedené jinde ve skupině 711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby. Patří zde například pracovníci demoličních prací a lešenáři.

Příklady pracovních činností:

výstup a vykonávání různých stavebních a konstrukčních údržbářských prací na vysokých stavbách, jako jsou věže a komíny;

výstavba dočasných kovových a dřevěných lešení na staveništích;

demolice budov a jiných staveb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník demoličních prací

Lešenář

Opravář na vysokých věžích nebo komínech

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Montér suchých staveb – 7112

Dělník v oblasti výstavby budov – 9313

Dělník při demolici budov – 9313

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

71191 Stavební údržbáři budov

71192 Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací

71193 Lešenáři

71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)

71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby

71199 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení

7 Řemeslníci a opraváři

7 Řemeslníci a opraváři

Řemeslníci a opraváři využívají specifické technické a praktické znalosti a dovednosti pro stavbu a údržbu budov a montáže kovových stavebních konstrukcí, v oblastech tváření kovů, seřizování obráběcích strojů nebo v oblasti výroby, instalace, údržby a oprav stojů, zařízení a nástrojů, tisku, výroby a zpracování potravin, textilu a předmětů ze dřeva, kovu či jiných materiálů včetně výrobků uměleckých a tradičních řemesel. Pracují manuálně a ručně ovládanými a jinými nástroji na snížení fyzické námahy, zkrácení času nezbytného pro splnění určitých úkolů a zvýšení kvality výrobků. Pro práci je nezbytné pochopit organizaci práce a porozumět používaným materiálům a nástrojům, jakož i charakteru a účelu konečných výrobků. Většina zaměstnání v této hlavní třídě vyžaduje druhou úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výstavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb; odlévání, svařování a jiné tváření kovů; montáž kovových konstrukcí, zdvihacích a podobných zařízení; výrobu strojů, nástrojů, zařízení a jiných výrobků z kovu; instalaci, údržbu a opravy obráběcích strojů a průmyslového strojního vybavení, motorů, vozidel a elektrických nebo elektronických nástrojů a dalšího zařízení; výrobu přesných přístrojů, šperků, výrobků do domácnosti a jiných výrobků z drahých kovů, keramiky, skla apod.; výrobu výrobků uměleckých a tradičních řemesel; vykonávání polygrafické činnosti; výrobu a zpracování potravin a různých předmětů ze dřeva, textilu, kůže a příbuzných materiálů. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky. Řemeslníci a opraváři na volné noze, kteří provozují vlastní podnik buď samostatně nebo s pomocí několika dalších osob, mohou sice vykonávat řadu úkolů spojených s řízením podniku, účetnictvím a vedením evidence a službami pro zákazníky, ale tyto činnosti obvykle netvoří jejich hlavní pracovní náplň.

Zaměstnání této hlavní třídy jsou rozdělena na následující třídy:

71 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci na stavbách (kromě elektrikářů)

72 Kovodělníci, strojírenští dělníci a pracovníci v příbuzných oborech

73 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie

74 Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

75 Zpracovatelé potravin, dřeva, textilu a pracovníci v příbuzných oborech