9510 Pracovníci pouličního poskytování služeb

9510 Pracovníci pouličního poskytování služeb

Pracovníci pouličního poskytování služeb poskytují různé služby na ulicích a jiných veřejných místech, zahrnující čištění bot, mytí oken automobilů, vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami, rozdávání letáků, hlídání majetku a poskytování jiných pouličních služeb.
Příklady pracovních činností:

získávání materiálů potřebných k poskytování služeb;

oslovování osob na ulicích za účelem nabízení služeb;

čištění a leštění bot;

čištění a leštění oken automobilů;

vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami;

pomoc řidičům s nalezením parkovacích míst, zajišťování bezpečnosti automobilu během řidičovy nepřítomnosti;

rozdávání letáků a bezplatných novin;

přijímání okamžitých plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Poslíček

Čistič bot

Hlídač automobilů

Distributor letáků

Distributor bezplatných novin

Umývač oken automobilů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha čerpací stanice na otevřeném prostranství – 5245

Doručovatel letáků – 9621

Doručovatel novin – 9621

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
95100 Pracovníci pouličního poskytování služeb