2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

2141 Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech

Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech provádějí výzkum a návrhy uspořádání průmyslových výrobních procesů a zařízení a dohlíží nad jejich konstrukcí, provozem a údržbou. Zpracovávají programy s cílem koordinovat výrobní činnosti a procesy a zajistit jejich efektivitu a bezpečnost. Vytváří standardy systému řízení jakosti, bezpečnostní politiky, krizového řízení společnosti. Optimalizují materiálové toky, skladovací a přepravní procesy.
Příklady pracovních činností:

studium provozních instrukcí, organizačních schémat a projektových informací s cílem zjistit funkce a odpovědnost pracovníků a pracovních týmů a identifikovat oblasti překrývání;

analýza a optimalizace využití pracovní síly, uspořádání výrobního zařízení, systému údržby výrobních procesů a zařízení, provozních údajů, výrobních harmonogramů a nákladů s cílem zajistit efektivní využití pracovní síly a zařízení;

vytváření návrhů průmyslových provozů a systémů, vytváření parametrů pro výrobu, výběr materiálů a zařízení pro výrobu, řízení materiálových toků s cílem udržet a zkvalitnit výkon podniku;

vytváření standardů a zásad, systému řízení jakosti; plánování, realizace, dokumentace interních auditů, kontrola kvality v oblasti služeb;

poskytování poradenství pro vedení v oblasti nových výrobních metod, technik a zařízení;

spolupráce s odděleními nákupu, skladování, výroby a kontroly s cílem zajistit plynulý pohyb dodávek; optimalizace materiálového toku, skladovacích a dopravně přepravních procesů;

provádění specializovaných činností v oblasti ochrany osobních údajů; tvorba a realizace bezpečnostní politiky společnosti, zajištění ochrany majetku, informací a dat společnosti, prevence jejich ztrát; zajištění bezpečnosti zaměstnanců, zákazníků a dalších osob

tvorba koncepce dopravy, dopravního provozu, technické způsobilosti dopravních prostředků; organizování, řízení, kontrola prací v dopravě, zodpovědnost za provoz;

vytváření krizových plánů, plánů krizové připravenosti a vykonávaní jiných činností v oblasti krizového řízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Průmyslový inženýr

Inženýr v oblasti efektivnosti výroby

Specialista racionalizace práce

Interní auditor specialista

Specialista pro civilní letectví

Vozový dispečer specialista

Specialista bezpečnosti státu
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník ve výrobě – 1321

Strojní inženýr kontroly a řízení kvality – 2144

Inženýr elektronik kontroly a řízení kvality – 2152

Auditor účetní – 2411

Řídící letového provozu – 3154

Dopravní dispečer – 4323

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

21411 Specialisté analytici rozborů, studií, racionalizace výroby

21412 Specialisté v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO)

21413 Specialisté v oblasti logistiky

21414 Specialisté v oblasti dopravy

21415 Specialisté v oblasti krizového řízení

21416 Specialisté v oblasti bezpečnostních systémů a ochrany údajů (kromě zabezpečení IT)

21419 Ostatní specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech