9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) provádějí úkoly, jako jsou balení, přenášení, nakládání a vykládání nábytku a jiných předmětů z domácností, nakládání a vykládání lodních a leteckých nákladů a přenášení a ukládání zboží v různých skladech.
Příklady pracovních činností:

balení strojů, spotřebičů, nábytku a příbuzného zboží pro přepravu z jednoho místa na jiné;

přenášení zboží pro nakládku nebo vykládku z dodávkových a nákladních automobilů, vagónů, lodí a letadel;

nakládání a vykládání obilí, uhlí, písku, zavazadel a jiných položek jejich přeložením na dopravníky, do potrubí a jiné prostředky;

spojování hadic hlavního pobřežního zařízení a nádrží na člunech, tankerech a jiných lodích pro nakládku a vykládku ropy, zkapalněných plynů a jiných kapalin;

přenášení a stohování zboží ve skladech a podobných zařízeních;

třídění nákladů před nakládkou a vykládkou.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Závozník

Manipulant se zavazadly

Pomocný skladník
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha jeřábu – 8343

Obsluha vysokozdvižného vozíku – 8344

Nosič zavazadel – 9621

Pomocný pracovník hotelového provozu – 9621

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93331 Pomocní skladníci

93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě

93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu

93334 Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách

93339 Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě pomáhají při plnění pracovních úkolů obsluze strojů a zařízení a montérům. Vykonávají různé jednoduché a rutinní manuální činnosti ve výrobě, kromě balení a etiketování hotových výrobků.
Příklady pracovních činností:

přeprava zboží, materiálů, zařízení a jiných předmětů na pracoviště a přemístění hotových výrobků;

nakládání a vykládání nákladních vozidel a vozíků;

čištění strojů, zařízení, nástrojů a odstraňování překážek ze strojů;

ruční třídění výrobků a součástí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný pracovník na třídění lahví

Pomocný pracovník pro stohování

Pomocný pracovník v továrně

Pomocný pracovník pro manipulaci s materiálem
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Montážní dělník elektrických zařízení – 8212

Montážní dělník elektronických zařízení – 8212

Montážní dělník výrobků z kůže – 8219

Montážní dělník výrobků z pryže – 8219

Ruční balič – 9321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93291 Manipulační dělníci ve výrobě

93292 Pomocní dělníci ve výrobě

93293 Pomocní montážní dělníci

93294 Mazači strojů a zařízení

93299 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení