3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje odborné pracovníky v oblasti zdravotnictví neuvedené jinde ve třídě 32 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Patří zde zaměstnání, jako jsou chiropraktik, osteopat, poradce pro HIV, poradce pro rodičovské plánování a jiní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

vyšetřování a rozhovory s pacienty pro získání informací o jejich zdravotním stavu, charakteru a rozsahu zranění, onemocnění nebo jiných tělesných a psychických poruchách;

poskytování poradenství a informací pacientům a rodinám o zdravotním stavu, o prevenci, o možnostech léčení, o dodržování léčebných opatření a o návycích ovlivňujících zdravotní stav;

poskytování léčby a péče pacientům, včetně manuálních a tělesných chiropraktických a osteopatických technik;

vykonávání určitých klinických postupů, jako je testování na HIV a aplikace nitroděložních tělísek;

poradenství o doplňcích stravy, antiretrovirech a profylaxi a jiných zdravotnických produktech;

monitoring vývoje zdravotního stavu pacientů prostřednictvím léčebných plánů, rozpoznání symptomů vyžadujících předání lékařům nebo jiným specialistům v oblasti zdravotnictví;

evidence informací o zdravotním stavu pacientů a o reakcích na léčbu;

sdílení informací s jinými poskytovateli zdravotní péče, je-li vyžadováno její průběžné a komplexní zajištění.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Chiropraktik

Osteopat

Logopedický asistent

Ortoepik

Ortofonik

Poradce pro HIV

Poradce pro rodičovské plánování
Poznámka

Zaměstnání zahrnutá do této podskupiny obvykle vyžadují získání formálního vzdělání. Ačkoliv podle některých jurisdikcí jsou chiropraktik a osteopat považováni za lékařské specializace, měli by být zahrnuti vždy do této podskupiny.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32591 Ergoterapeuti bez specializace

32592 Nutriční asistenti

32599 Ostatní odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení