9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby) provádějí úkoly, jako jsou balení, přenášení, nakládání a vykládání nábytku a jiných předmětů z domácností, nakládání a vykládání lodních a leteckých nákladů a přenášení a ukládání zboží v různých skladech.
Příklady pracovních činností:

balení strojů, spotřebičů, nábytku a příbuzného zboží pro přepravu z jednoho místa na jiné;

přenášení zboží pro nakládku nebo vykládku z dodávkových a nákladních automobilů, vagónů, lodí a letadel;

nakládání a vykládání obilí, uhlí, písku, zavazadel a jiných položek jejich přeložením na dopravníky, do potrubí a jiné prostředky;

spojování hadic hlavního pobřežního zařízení a nádrží na člunech, tankerech a jiných lodích pro nakládku a vykládku ropy, zkapalněných plynů a jiných kapalin;

přenášení a stohování zboží ve skladech a podobných zařízeních;

třídění nákladů před nakládkou a vykládkou.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Závozník

Manipulant se zavazadly

Pomocný skladník
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha jeřábu – 8343

Obsluha vysokozdvižného vozíku – 8344

Nosič zavazadel – 9621

Pomocný pracovník hotelového provozu – 9621

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93331 Pomocní skladníci

93332 Pomocní manipulační pracovníci v dopravě

93333 Pomocní pracovníci obchodního provozu

93334 Pomocní pracovníci ve sběrných surovinách

93339 Ostatní pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)