9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

9329 Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě pomáhají při plnění pracovních úkolů obsluze strojů a zařízení a montérům. Vykonávají různé jednoduché a rutinní manuální činnosti ve výrobě, kromě balení a etiketování hotových výrobků.
Příklady pracovních činností:

přeprava zboží, materiálů, zařízení a jiných předmětů na pracoviště a přemístění hotových výrobků;

nakládání a vykládání nákladních vozidel a vozíků;

čištění strojů, zařízení, nástrojů a odstraňování překážek ze strojů;

ruční třídění výrobků a součástí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný pracovník na třídění lahví

Pomocný pracovník pro stohování

Pomocný pracovník v továrně

Pomocný pracovník pro manipulaci s materiálem
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Montážní dělník elektrických zařízení – 8212

Montážní dělník elektronických zařízení – 8212

Montážní dělník výrobků z kůže – 8219

Montážní dělník výrobků z pryže – 8219

Ruční balič – 9321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

93291 Manipulační dělníci ve výrobě

93292 Pomocní dělníci ve výrobě

93293 Pomocní montážní dělníci

93294 Mazači strojů a zařízení

93299 Pomocní pracovníci ve výrobě jinde neuvedení

9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9211 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě vykonávají jednoduché a rutinní práce v hospodářstvích při produkování plodin, např. ovoce, ořechů, obilí a zeleniny.
Příklady pracovních činností:

kopání a pracování s lopatou při čištění výkopů apod.;

nakládání a vykládání zásob, výrobků a jiných materiálů;

hrabání a obracení slámy, sena a podobného materiálu a stavění kupek;

zalévání, protrhávání a pletí plodin, a to manuálně nebo pomocí ručního nářadí;

česání ovoce a ořechů, sběr zeleniny a jiných plodin;

ruční sázení a sklízení zemědělských plodin, například rýže;

třídění, přebírání, svazování a balení výrobků do celků;

provádění drobných oprav příslušenství, budov a plotů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný pracovník pro pěstování třtiny

Česač ovoce

Pomocný pracovník pro pěstování rýže

Pomocný pracovník pro sklízení zeleniny

Pomocný pracovník pro pěstování brambor
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pěstitel obilovin – 6111

Dělník v oblasti výstavby budov – 9313

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
92110 Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti vykonávají jednoduché a rutinní práce při ošetřování a údržbě přirozených a vysazených lesů, při těžbě dřeva, kácení a řezání stromů.
Příklady pracovních činností:

kopání jam pro sázení stromů;

skládání a nakládání kmenů a stromů;

mýcení podrostu v lesních porostech a prořezávání mladých lesíků;

udržování pozorovatelen pro požární hlídky v lesích;

odstraňování velkých větví a vrcholků stromů, odvětvování a řezání kmenů na polena;

obsluha a údržba ručních motorových pil k porážení stromů a řezání poražených stromů a větví na polena;

sběr semen a sázení sazenic;

provádění drobných oprav a údržby lesních cest, budov, zařízení a vybavení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Dřevorubec

Pomocný lesní dělník

Pomocný pěstitel lesních stromů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Lesní dělník pro těžbu dřeva – 6210

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
92150 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

6210 Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech

Kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech plánují, zajišťují a provádějí úkony spojené s pěstováním, udržováním a obhospodařováním přírodních i hospodářských lesů.

Příklady pracovních činností:

posuzování lokalit pro znovuzalesnění, výběr semenáčků, ruční sázení stromů, zakládání lesních porostů a jejich ošetřování;

výběr stromů pro těžbu dřeva a odhad dřevní hmoty;

práce s řetězovými a jinými motorovými pilami při probírce, kácení stromů a odvětvování a rozřezávání kmenů;

hrubé zpracování kmenů na místě poražení stromu;

skládání a nakládání kulatiny včetně nakládání do skluzů nebo plavení po řekách;

hlídání lesních požárů a účast na jejich hašení, vyplňování hlášení o požárech, údržba hasicího vybavení;

mechanické i chemické potírání plevelů a podrostu při regeneraci lesních porostů;

provoz a údržba traktorů, buldozerů nebo jiných tažných strojů, za které se zapřahají různá zařízení pro skarifikaci nebo přípravu půdy regenerovaných oblastí;

sběr šišek se semeny, prořezávání větví, výpomoc při průzkumu stavu lesa a značkování stromů pro následné úkony;

školení a dohled nad dalšími pracovníky, včetně pomocných pracovníků v lesnictví a obsluhy strojů a zařízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Uhlíř

Vorař

Lesní dělník

Lesní dělník pro čištění lesa

Lesní dělník pro těžbu dřeva

Kvalifikovaný pracovník v lesnictví

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Šlechtitel lesa specialista- 2132

Technik v oblasti lesnictví – 3143

Obsluha harvestoru – 8341

Pomocný lesní dělník – 9215

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

62101 Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa

62102 Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva

62109 Ostatní kvalifikovaní pracovníci v lesnictví a příbuzných oblastech