9612 Třídiči odpadů

9612 Třídiči odpadů

Třídiči odpadů na skládkách, v recyklačních podnicích, v budovách, na ulicích a jiných veřejných místech vyhledávají, sbírají a třídí vyhozené předměty vhodné k recyklaci.
Příklady pracovních činností:

sběr recyklovatelných předmětů z domácností, obchodních a průmyslových objektů a z veřejných prostranství, jako jsou např. ulice;

třídění papíru, skla, plastů, hliníku a jiných recyklovatelných materiálů podle druhu;

ukládání recyklovatelných předmětů do určených kontejnerů pro jejich uskladnění a přepravu;

vyhledávání a odkládání kusů nábytku, strojů a součástí vhodných k opravě nebo opětovnému použití;

přeprava recyklovatelných předmětů ručně nebo s použitím motorových vozidel;

prodej materiálů vhodných k recyklaci nebo opětovnému použití.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Třídič odpadů

Pracovník pro prodej odpadů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Popelář – 9611

Metař ulic – 9613

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
96120 Třídiči odpadů

9331 Řidiči nemotorových vozidel

9331 Řidiči nemotorových vozidel

Řidiči nemotorových vozidel řídí kola, ruční vozíky a podobná vozidla pro přepravu cestujících a zboží.
Příklady pracovních činností:

nakládání a vykládání zboží nebo pomoc cestujícím při nástupu a výstupu z vozidla;

řízení vozidel ve zvoleném směru s ohledem na provoz a dopravní předpisy;

kontrola součástí vozidel s cílem zjistit opotřebení a poškození;

údržba vozidel, provádění drobných oprav a instalace náhradních dílů;

výběr jízdného nebo poplatků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řidič pedálového vozidla

Řidič cyklorikši

Obsluha tažené rikši
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Závodník na jízdním kole – 3421

Řidič motocyklu – 8321

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
93310 Řidiči nemotorových vozidel

8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají řídí a obsluhují autobusy, trolejbusy a tramvaje pro přepravu cestujících, pošty a zboží.

Příklady pracovních činností:

řízení a obsluha autobusů, trolejbusů nebo autokarů pro místní a dálkovou přepravu cestujících, pošty a zboží;

řízení a obsluha tramvají pro přepravu cestujících;

otevírání a zavírání dveří před nástupem a po výstupu cestujících;

pomoc cestujícím se zavazadly;

kontrola osvětlení, topení a větrání v autobusech a tramvajích;

sledování provozu pro zajištění bezpečnosti jízdy;

výběr jízdného nebo ověřování, zda mají cestující platné jízdenky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řidič autokaru

Řidič autobusu

Řidič trolejbusu

Řidič tramvaje

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83311 Řidiči autobusů v městské hromadné dopravě

83312 Řidiči autobusů v dálkové přepravě osob

83313 Řidiči trolejbusů

83314 Řidiči tramvají