4223 Operátoři telefonních panelů

4223 Operátoři telefonních panelů

Operátoři telefonních panelů obsluhují telefonní komunikační ústředny a pulty, spojují telefonní hovory, přijímají dotazy volajících a zprávy o problémech s poskytovanou službou, zaznamenávají a předávají vzkazy a zprávy zaměstnancům a klientům.

Příklady pracovních činností:

obsluha telefonních ústředen a pultů, spojování, přidržení, přepojení a ukončení telefonních hovorů;

spojování odchozích hovorů;

vyřizování telefonických dotazů, zaznamenávání vzkazů a zpráv;

předávání vzkazů a zpráv zaměstnancům a klientům;

šetření problémů souvisejících s provozními systémy a informování opravářů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor odpovědní služby

Operátor telefonní ústředny

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
42230 Operátoři telefonních panelů

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

3134 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu

Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu obsluhují a monitorují provoz výrobních závodů, seřizují a provádí údržbu výrobních jednotek a zařízení pro rafinaci, destilaci a zpracování ropy, ropných produktů, vedlejších produktů a zemního plynu.

Příklady pracovních činností:

obsluha elektronických nebo počítači řízených kontrolních panelů z centrálních velínů pro monitorování a optimalizaci fyzikálních a chemických procesů několika výrobních jednotek;

seřizování ventilů, čerpadel a řídících a výrobních zařízení;

kontrola spuštění a zastavení provozů, monitorování vnějších výrobních zařízení a odstraňování jejich závad;

prověřování zařízení s cílem zjistit potenciální poruchy, testování potrubí ve vrtech s cílem odhalit potenciální průsaky a trhliny a zajišťování údržby;

analýzy vzorků výrobků, provádění testů, zaznamenávání dat a vedení deníků výroby.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Operátor velínu mísícího zařízení ropy a zemního plynu

Operátor velínu parafinové jednotky

Operátor velínu destilačního zařízení ropy a zemního plynu

Operátor velínu pro zpracování ropy

Operátor velínu plynového zařízení
Technik velínu rafinačního procesu

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Operátor velínu pro tepelné chemické zpracování – 3133

Obsluha strojů a zařízení pro farmaceutickou výrobu – 8131

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
31340 Operátoři velínů pro zpracování ropy a zemního plynu