4110 Všeobecní administrativní pracovníci

4110 Všeobecní administrativní pracovníci

Všeobecní administrativní pracovníci vykonávají různé kancelářské a administrativní činnosti podle stanovených postupů.

Příklady pracovních činností:

evidence, příprava, třídění, klasifikace a ukládání informací;

otevírání, rozdělování a odesílání pošty;

kopírování a faxování dokumentů;

příprava jednoduchých zpráv a korespondence;

evidence zařízení vydávaných zaměstnancům;

zodpovídání telefonických a elektronických dotazů a jejich předávání kompetentním osobám;

kontrola údajů, příprava faktur a podrobná evidence proběhlých finančních transakcí;

přepisování textů a údajů do počítače, korektury a opravy těchto opisů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Všeobecný administrativní pracovník

Všeobecný úředník
Poznámka

Pro odlišení této podskupiny od podskupiny 4120 Sekretáři (všeobecní) je důležité upozornit na to, že pracovníci obou podskupin přepisují, formátují a zpracovávají korespondenci a jiné dokumenty, u všeobecných administrativních pracovníků se však nejedná o hlavní pracovní náplň.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
41100 Všeobecní administrativní pracovníci