2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

2353 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách vyučují jiný než mateřský jazyk dospělé osoby a děti, které se učí tento jazyk z důvodů migrace, splnění požadavků nebo příležitostí pro zaměstnání, pro usnadnění účasti na vzdělávacích programech přednášených v cizím jazyce, nebo pro osobní obohacení. Pracují mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání nebo poskytují podporu studentům a učitelům v rámci tohoto systému.

Příklady pracovních činností:

hodnocení úrovně jazykových schopností studentů, stanovování vzdělávacích potřeb a cílů studentů;

příprava lekcí, přednášení, organizování seminářů pro skupiny nebo jednotlivce;

navrhování a příprava učebních pomůcek a přizpůsobování stávajících materiálů;

zadávání a opravování prací, připravování a známkování zkoušek, podávání zpráv o pokroku studentů;

evidence výsledků vzdělávání;

pomoc studentům ve třídě, kde jsou předměty přednášeny v jiném než jejich rodném jazyce;

poskytování pomoci jiným učitelům prostřednictvím navrhování speciálních výukových programů pro studenty, kteří si plně neosvojili hlavní vyučovací jazyk.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Lektor intenzivní jazykové výuky

Lektor pro vzdělávání migrantů

Lektor jazyka

Soukromý učitel jazyka

Učitel jazyka na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Akademický pracovník vyučující jazyk na vysoké škole – 2310

Učitel jazyka na střední škole – 2330

Učitel jazyka na 2. stupni základní školy – 2330

Učitel jazyka na 1. stupni základní školy – 2341

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23530 Lektoři a učitelé jazyků na ostatních školách

2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

2354 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách učí studenty praxi, teorii a prezentaci hudby mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Mohou také poskytovat soukromé hodiny jednotlivcům nebo malým skupinám jako mimoškolní činnost v součinnosti se vzdělávacími institucemi hlavního proudu.

Příklady pracovních činností:

hodnocení úrovně schopností studentů, stanovování vzdělávacích potřeb a cílů studentů;

příprava a předkládání studijních programů, lekcí a seminářů pro jednotlivé studenty a skupiny studentů;

prověřování osnov, obsahu kurzů, učebních materiálů a metod výuky;

vyučování hudební teorie a praxe v oblastech notových materiálů, interpretace hudby a zpěvu;

zadávání cvičení a studijních hudebních skladeb odpovídajících úrovni schopností studentů, jejich zájmům a talentu;

hodnocení pokroku jednotlivých studentů;

příprava studentů na zkoušky, vystoupení a konkurzy;

organizace a pomoc při prezentaci práce studentů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Soukromý lektor hry na kytaru

Soukromý lektor hry na klavír

Soukromý lektor zpěvu

Soukromý lektor hry na housle

Soukromý lektor hudby

Učitel hudby, hry na hudební nástroj na základní umělecké škole

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Akademický pracovník na vysoké škole – 2310
Učitel odborného předmětu na střední škole – 2320

Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) – 2330

Učitel na konzervatoři – 2330

Učitel na 2. stupni základní školy – 2330

Učitel na 1. stupni základní školy – 2341

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23540 Lektoři a učitelé hudby na ostatních školách

2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

2355 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách

Lektoři a učitelé umění na ostatních školách učí studenty praxi, teorii a prezentaci tance, dramatického umění, výtvarných a jiných umění (kromě hudby) mimo hlavní proud základního, středního a vysokoškolského vzdělávání. Mohou také poskytovat soukromé hodiny jednotlivcům nebo malým skupinám jako mimoškolní činnost v součinnosti se vzdělávacími institucemi hlavního proudu.

Příklady pracovních činností:

hodnocení úrovně schopností studentů, stanovování potřeb a vzdělávacích cílů studentů;

plánování, příprava a prezentace studijních programů, lekcí a seminářů pro jednotlivé studenty a skupiny studentů;

prověřování osnov, obsahu kurzů, učebních materiálů a metod výuky;

příprava a prezentace materiálů o teorii předmětu, který student studuje;

vyučování a předvedení praktických aspektů dramatického umění, tance a výtvarného a jiného umění;

zadávání cvičení a prací odpovídajících úrovni schopností studentů, jejich zájmům a talentu;

hodnocení pokroku jednotlivých studentů;

příprava studentů na zkoušky a vystoupení;

organizace a pomoc při prezentaci studentských prací.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Soukromý lektor tance

Soukromý lektor dramatického umění

Soukromý lektor malby

Soukromý lektor sochařství

Učitel umění na základní umělecké škole

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Akademický pracovník na vysoké škole – 2310

Učitel odborného předmětu na střední škole – 2320

Učitel na střední škole (kromě odborných předmětů) – 2330

Učitel na konzervatoři – 2330

Učitel na 2. stupni základní školy – 2330

Učitel na 1. stupni základní školy – 2341

Soukromý lektor hudby – 2354

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
23550 Lektoři a učitelé umění na ostatních školách