7111 Pracovníci montovaných staveb

7111 Pracovníci montovaných staveb

Pracovníci montovaných staveb staví, udržují a opravují domy a podobné malé stavby s použitím tradičních i moderních technologií a materiálů.

Příklady pracovních činností:

příprava stavenišť pro výstavbu budov a jiných staveb;

výstavba podpůrných konstrukcí pro střechy, stavba a povrchová úprava zdí příslušnými materiály;

upevnění střešních trámů a střešní krytiny;

vyrovnání a vyhlazení podlah;

údržba a opravy stávajících konstrukcí;

úpravy pro specializované práce zedníků, malířů, instalatérů, elektrikářů atd., které jsou zajišťovány subdodavatelsky;

koordinace a dohled nad dalšími pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník montovaných staveb
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník stavebního projektu – 1323

Mistr ve stavebnictví – 3123

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
71110 Pracovníci montovaných staveb

9313 Dělníci v oblasti výstavby budov

9313 Dělníci v oblasti výstavby budov

Dělníci v oblasti výstavby budov vykonávají jednoduché pracovní úkoly související se stavbou a demolicí budov.
Příklady pracovních činností:

čištění použitých cihel a provádění dalších jednoduchých pracovních činností při demolici budov;

míchání materiálů, jako jsou beton, omítka a malta;

kopání a zaplňování jam a příkopů s použitím ručních nástrojů;

rozhazování písku, zeminy, štěrku a podobných materiálů;

nakládání a vykládání stavebních materiálů a zařízení a jejich přeprava po staveništi s použitím vozíků;

úklid pracovišť a odstraňování různých překážek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Podavač

Zednický pomocník

Dělník v oblasti výstavby budov

Dělník při demolici budov
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pracovník montovaných staveb – 7111

Zedník – 7112

Pracovník demoličních prací – 7119

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
93130 Dělníci v oblasti výstavby budov

711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby staví, udržují a opravují stavby, budují a opravují základy, zdi a konstrukce z cihel, kamene a podobných materiálů, opracovávají kameny pro stavbu a jiné účely a plní různé úkoly související s údržbou konstrukcí a budov.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: stavbu, údržbu a opravy budov a jiných staveb s použitím tradičních a moderních stavebních technologií; stavbu a opravy základů, zdí a staveb z cihel, kamene a podobných materiálů; lámání vytěženého kamene na desky nebo bloky; řezání, tvarování a povrchovou úpravu kamene pro stavební účely, dekoraci, monumenty atd.; stavbu železobetonových konstrukcí, povrchové úpravy a opravy cementových povrchů; řezání, tvarování, montáž a údržbu dřevěných konstrukcí a vybavení; plnění různých úkolů souvisejících s údržbou konstrukcí a budov. Pracovní činnosti mohou zahrnovat také dohled nad dalšími pracovníky.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7111 Pracovníci montovaných staveb

7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

7113 Kameníci, řezači a brusiči kamene

7114 Betonáři, železobetonáři a příbuzní pracovníci

7115 Tesaři a stavební truhláři

7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

1323 Řídící pracovníci ve stavebnictví a zeměměřictví

Řídící pracovníci ve stavebnictví plánují, řídí a koordinují výstavbu inženýrských projektů, staveb a obytných budov. Působí buď v sekcích nebo jsou zaměstnáni jako generální ředitelé podniku nebo organizace, která nemá hierarchii řídících pracovníků.
Příklady pracovních činností:

výklad architektonických výkresů a specifikací;

koordinace pracovních sil, zadávání veřejných zakázek a dodávek materiálů, strojů a zařízení;

jednání s majiteli staveb, developery a subdodavateli zapojenými do procesu výstavby s cílem dokončit projekt v termínu a v rámci daného rozpočtu;

příprava tendrů a smluvních nabídek;

zavedení a realizace koordinovaných pracovních programů pro staveniště;

zajišťování dodržování stavebních zákonů a norem pro výkon, kvalitu, náklady a bezpečnost;

předkládání plánů místním úřadům;

stavby na základě smlouvy nebo zadávání specializovaných subdodavatelských stavebních služeb;

zajištění stavebních kontrol příslušnými orgány;

příprava a dohled nad plněním rozpočtů, kontrola výdajů a zajišťování účelného využívání zdrojů;

dohled nad výběrem, školením a výkonem pracovníků a nad dodavateli.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řídící pracovník stavebního projektu

Řídící pracovník stavební výroby

Řídící pracovník stavebně konstrukční kanceláře

Stavební projektový manažer

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník konstrukční kanceláře (kromě ve stavebnictví) – 1223

Mistr ve stavebnictví – 3123

Pracovník montovaných staveb – 7111

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

13231 Výrobní a investiční náměstci (ředitelé) ve stavebnictví

13232 Hlavní stavbyvedoucí

13233 Řídící pracovníci stavebního provozu

13234 Řídící pracovníci v zeměměřictví

13235 Řídící pracovníci v oblasti projektování ve stavebnictví

13239 Ostatní řídící pracovníci ve stavebnictví