9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení připravují a vaří na objednávku pouze jednoduchá jídla a nápoje vyžadující nenáročnou úpravu. Příležitostně mohou přijímat objednávky od zákazníků a obsluhovat u přepážek nebo stolů.
Příklady pracovních činností:

příprava jednoduchých nebo předem připravených jídel a nápojů, například sendvičů, hamburgerů, pizz, smažených ryb s hranolky, salátů a kávy;

omývání, krájení, odměřování a míchání potravin na vaření;

obsluha velkoobjemových jednoúčelových kuchyňských zařízení, například grilů, fritéz nebo sporáků;

ohřívání předem připravených jídel;

čištění prostor pro přípravu jídla, kuchyňských povrchů a nádobí na vaření;

přijímání a vyřizování objednávek jídla a nápojů ve stravovacích zařízeních, která se specializují na rychlou obsluhu a jídlo s sebou;

objednávání a přejímání dodávaných komponentů pro rychlé občerstvení;

dodržování hygienických, zdravotních a bezpečnostních norem v pracovní oblasti;

ověřování, zda jídlo splňuje požadavky na kvalitu a množství.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kuchař rychlého občerstvení

Kuchař minutkových jídel

Pracovník pro přípravu hamburgerů

Pracovník pro přípravu pizzy
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Šéfkuchař – 3434

Šéfcukrář – 3434

Kuchař – 5120

Obsluha u pultu v samoobslužném bufetu – 5246
Poznámka

Zaměstnání, jejichž pracovní činnosti tvoří jak příprava jednoduchý jídel, tak i přijímání objednávek, obsluha klientů a kalkulace nebo obdržení plateb, by měla být zařazena do podskupiny 5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení. Služby pro zákazníky nesmí být pouze příležitostnou složkou práce.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

94111 Svačináři
94112 Pracovníci přípravy jídel v zařízeních rychlého občerstvení a ve výdejnách jídla

94119 Ostatní pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla

941 Pomocní pracovníci při přípravě jídla

Pomocní pracovníci při přípravě jídla připravují a vaří na objednávku malý počet různých předvařených jídel nebo nápojů, sklízejí ze stolů, čistí kuchyňské prostory a myjí nádobí.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: přípravu jednoduchých nebo předem připravených jídel a nápojů, například sendvičů, pizz, smažených ryb s hranolky, salátů a kávy, omývání, krájení, odměřování a míchání potravin na vaření, obsluhu kuchyňských zařízení, například grilů, mikrovlnných trub a fritéz, čištění kuchyní, prostor pro přípravu jídla a obslužných prostor, čištění nádobí na vaření a běžných potřeb používaných v kuchyních a restauracích.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení

9412 Pomocníci v kuchyni

9412 Pomocníci v kuchyni

9412 Pomocníci v kuchyni

Pomocníci v kuchyni sklízejí ze stolů, čistí kuchyňské prostory, myjí nádobí, připravují suroviny a pomáhají plnit jiné úkoly pracovníkům, kteří připravují nebo podávají jídlo a nápoje.
Příklady pracovních činností:

čištění kuchyní, míst pro přípravu jídla a obslužných prostor;

pomoc kuchařům a šéfkuchařům při přípravě jídla mytím, loupáním, krájením, řezáním, odměřováním a mícháním surovin;

kompletování pokrmů k podávání;

vybalování, kontrolování, přemisťování, vážení a skladování zásob v chladničkách, policových skříních a jiných skladovacích prostorech;

mytí nádobí a kuchyňských potřeb a jejich uklízení;

příprava, vaření, ochutnávání a ohřívání jednoduchých jídel.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník pro ruční mytí nádobí

Pomocník v kuchyni

Obsluha kuchyně

Správce kuchyně

Pomocník kuchařů v kuchyni
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Šéfkuchař – 3434

Kuchař – 5120

Pracovník pro přípravu hamburgerů – 9411

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
94120 Pomocníci v kuchyni

5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení obsluhuje zákazníky rychlého občerstvení a dokončuje přípravu jednoduchých pokrmů v restauracích, kavárnách, hotelech, zařízeních rychlého občerstvení, barech, nemocnicích a jiných zařízeních.

Příklady pracovních činností:

podávání rychlého občerstvení zákazníkům;

zjištění požadavků zákazníků, pomoc s výběrem a přijímání objednávek;

ruční i strojové čištění, loupání, krájení a okrajování potravin;

příprava jednoduchých a ohřev hotových pokrmů;

porcování, balení a umísťování pokrmů na podnosy;

balení pokrmů, které si zákazníci odnášejí s sebou;

doplňování lednic, salátových barů a stolů se studeným občerstvením a zaznamenávání množství spotřebovaných potravin;

příjem plateb za nakoupené pokrmy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha salátového baru

Obsluha u pultu v samoobslužném bufetu

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kuchař – 5120

Číšník – 5131

Servírka – 5131

Barman – 5132

Prodavač potravin v kiosku – 5211

Prodavač potravin na tržišti – 5211

Prodavač potravin v pouličním stánku – 5211

Pracovník pro přípravu pizzy – 9411
Poznámka

Stánkoví a pouliční prodavači čerstvých potravin, které nejsou určeny k okamžité spotřebě (např. ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky), jsou zařazeni do podskupiny 5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení). Stánkoví a pouliční prodavači různých hotových jídel a potravin určených k okamžité spotřebě patří do podskupiny 5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení. Pouliční prodavači a prodavači na veřejných prostranstvích prodávající z vozíků, podnosů nebo košíků potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě zahrnuje podskupina 5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení. Pouliční prodejci a prodejci na veřejných prostranstvích s vozíky, podnosy nebo košíky neprodávající potraviny (s výjimkou trvanlivých jednotlivě balených potravin, např. cukrovinek) patří do podskupiny 9520 Pouliční prodejci (kromě potravin). Pracovníci, kteří připravují jednoduché potraviny určené k okamžité spotřebě, jako jsou kuchaři připravující hamburgery, ale jejichž bezprostřední kontakt s klienty je omezený, jsou zařazeni do podskupiny 9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení. Při úpravě těchto podskupin na národní podmínky je třeba vzít na vědomí, že záměrem samostatného zařazení prodavačů potravin určených k okamžité spotřebě je zajistit, aby byla jasně odlišena zaměstnání vyžadující určité dovednosti, základní přípravu a hygienické nakládání s potravinami. Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení obvykle poskytuje širší nabídku náročnějších produktů a jídel než Pouliční prodavači rychlého občerstvení a obvykle potraviny nepřeváží ve vozíku nebo na jízdním kole nebo nepřenáší v košíku.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52460 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení

5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení) prodávají různé zboží ve stáncích na venkovních či krytých tržištích nebo ve stáncích na ulici nebo na jiných veřejných místech.

Příklady pracovních činností:

získání povolení ke zřízení stánku na určitém místě na ulici, na tržišti nebo na jiných otevřených prostranstvích;

stanovování skladby, zásob a cenových hladin zboží určeného k prodeji;

nákup nebo uzavírání smluv na pravidelné dodávky zboží určeného k prodeji;

montáž a demontáž stánků, přeprava, skladování, nakládání a vykládání zboží určeného k prodeji;

předvádění a prodej zboží a příjem plateb;

vyskládání a vystavování zboží určeného k prodeji a balení prodaného zboží;

vedení účetnictví a záznamů o skladovaném zboží.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Prodavač potravin v kiosku

Prodavač potravin na tržišti

Prodavač potravin v pouličním stánku

Provozovatel potravinového stánku na tržišti
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pouliční prodavač rychlého občerstvení – 5212

Provozovatel maloobchodní prodejny – 5221

Prodavač v prodejně – 5223

Obsluha salátového baru – 5246

Pouliční prodejce – 9520
Poznámka

Stánkoví a pouliční prodavači čerstvých potravin, které nejsou určeny k okamžité spotřebě (např. ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky), jsou zařazeni do podskupiny 5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení). Stánkoví a pouliční prodavači různých hotových jídel a potravin určených k okamžité spotřebě patří do podskupiny 5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení. Pouliční prodavači a prodavači na veřejných prostranstvích prodávající z vozíků, podnosů nebo košíků potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě zahrnuje podskupina 5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení. Pouliční prodejci a prodejci na veřejných prostranstvích s vozíky, podnosy nebo košíky neprodávající potraviny (s výjimkou trvanlivých jednotlivě balených potravin, např. cukrovinek) patří do podskupiny 9520 Pouliční prodejci (kromě potravin). Pracovníci, kteří připravují jednoduché potraviny určené k okamžité spotřebě, jako jsou kuchaři připravující hamburgery, ale jejichž bezprostřední kontakt s klienty je omezený, jsou zařazeni do podskupiny 9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení. Při úpravě těchto podskupin na národní podmínky je třeba vzít na vědomí, že záměrem samostatného zařazení prodavačů potravin určených k okamžité spotřebě je zajistit, aby byla jasně odlišena zaměstnání vyžadující určité dovednosti, základní přípravu a hygienické nakládání s potravinami. Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení obvykle poskytuje širší nabídku náročnějších produktů a jídel než Pouliční prodavači rychlého občerstvení a obvykle potraviny nepřeváží ve vozíku nebo na jízdním kole nebo nepřenáší v košíku.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52110 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení)

5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení

5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení

Pouliční prodavači rychlého občerstvení připravují a prodávají nebo prodávají předem připravené teplé či studené potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě na ulici a veřejných prostranstvích, jako jsou nádraží, kina nebo divadla.
Příklady pracovních činností:

je-li to nutné, získání povolení nebo licence k prodeji potravin a nápojů na ulici nebo na veřejném prostranství;

získávání potravin a nápojů k prodeji;

příprava potravin a nápojů k prodeji předem nebo na místě;

nakládání a vykládání zboží, tlačení vozíku, jízda s ním nebo nošení podnosu nebo košíku za účelem dopravení potravin a nápojů na požadované místo na ulici nebo na veřejná prostranství, jako jsou nádraží nebo kina;

vystavování a prodej potravin a nápojů a příjem plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pouliční prodavač potravin

Pouliční prodavač rychlého občerstvení
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kuchař – 5120

Obsluha u pultu v samoobslužném bufetu – 5246

Kuchař rychlého občerstvení – 9411

Pouliční prodejce – 9520
Poznámka

Stánkoví a pouliční prodavači čerstvých potravin, které nejsou určeny k okamžité spotřebě (např. ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky), jsou zařazeni do podskupiny 5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení). Stánkoví a pouliční prodavači různých hotových jídel a potravin určených k okamžité spotřebě patří do podskupiny 5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení. Pouliční prodavači a prodavači na veřejných prostranstvích prodávající z vozíků, podnosů nebo košíků potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě zahrnuje podskupina 5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení. Pouliční prodejci a prodejci na veřejných prostranstvích s vozíky, podnosy nebo košíky neprodávající potraviny (s výjimkou trvanlivých jednotlivě balených potravin, např. cukrovinek) patří do podskupiny 9520 Pouliční prodejci (kromě potravin). Pracovníci, kteří připravují jednoduché potraviny určené k okamžité spotřebě, jako jsou kuchaři připravující hamburgery, ale jejichž bezprostřední kontakt s klienty je omezený, jsou zařazeni do podskupiny 9411 Pracovníci pro přípravu rychlého občerstvení. Při úpravě těchto podskupin na národní podmínky je třeba vzít na vědomí, že záměrem samostatného zařazení prodavačů potravin určených k okamžité spotřebě je zajistit, aby byla jasně odlišena zaměstnání vyžadující určité dovednosti, základní přípravu a hygienické nakládání s potravinami. Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení obvykle poskytuje širší nabídku náročnějších produktů a jídel než Pouliční prodavači rychlého občerstvení a obvykle potraviny nepřeváží ve vozíku nebo na jízdním kole nebo nepřenáší v košíku.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52120 Pouliční prodavači rychlého občerstvení

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři plánují, organizují, připravují a vaří pokrmy, podle receptů nebo pod dohledem šéfkuchařů, v hotelích, restauracích a jiných stravovacích zařízeních, dále na palubách lodí, v osobních vlacích a v soukromých domácnostech.

Příklady pracovních činností:

plánování jídel, příprava a vaření potravin;

plánování a koordinace práce a dohled nad prací pomocníků v kuchyni;

kontrola kvality potravin;

vážení, měření a míchání ingrediencí podle receptů a vlastního úsudku;

regulování teploty trub, grilů, roštů a jiného kuchyňského vybavení, kontrola a čištění servírovacích prostor a kuchyňských a podobných zařízení s cílem zajistit bezpečné a hygienické zacházení s potravinami;

obsluha velkokapacitních kuchyňských zařízení, jako jsou grily, fritézy nebo rošty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kuchař

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v kavárně – 1412

Řídící pracovník v restauraci – 1412

Šéfkuchař – 3434
Pracovník pro přípravu hamburgerů – 9411
Poznámka

Provozovatelé malých kaváren, restaurací a barů, pro které řízení a dohled nad personálem není významnou složkou práce, jsou podle hlavních pracovních činností zahrnuti do podskupiny 5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, 5131 Číšníci a servírky nebo 5132 Barmani.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

51202 Kuchaři speciálních diet

51203 Pomocní kuchaři