1112 Nejvyšší státní úředníci

1112 Nejvyšší státní úředníci

Nejvyšší státní úředníci radí vládě, krajům a obcím v záležitostech politiky, dohlíží na výklad a realizaci státní politiky a legislativy na ministerstvech a jiných ústředních orgánech státní správy, zastupují svou zemi v zahraničí a jednají jejím jménem nebo plní podobné úkoly v mezivládních organizacích. Plánují, organizují, řídí, kontrolují a hodnotí celkovou činnost úřadů v oblasti veřejné správy v souladu s legislativou a politikou představitelů zákonodárné a výkonné moci a představitelů samosprávy.
Příklady pracovních činností:

poskytování poradenství ve věcech politiky pro představitele zákonodárné a výkonné moci a představitele samosprávy;

poskytování poradenství při přípravě státních rozpočtů, zákonů a nařízení, včetně jejich změn a úprav;

stanovení cílů pro úřady v oblasti veřejné správy v souladu s legislativou a politikou představitelů zákonodárné a výkonné moci a představitelů samosprávy;

formulování nebo schvalování a hodnocení programů a postupů pro realizaci politiky v součinnosti s vládou nebo samosprávou nebo po konzultaci s nimi;

doporučování, prověřování, hodnocení a schvalování dokumentů, informací a zpráv předkládaných podřízenými řídícími a jinými pracovníky;

zajišťování vývoje a realizace vhodných systémů a postupů pro kontrolu rozpočtů;

koordinace činností s jinými nejvyššími státními úředníky a řídícími pracovníky;

vystupování v pracovních a poradních orgánech vlády a samosprávy v záležitostech politických programů a rozpočtů;

dohled nad výkladem a realizací politiky a legislativy v úřadech v oblasti veřejné správy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Konzul

Velvyslanec

Generální konzul

Náměstek ministra

Policejní prezident

Vrchní policejní rada

Vrchní státní policejní rada

Generální ředitel v oblasti veřejné správy

Generální ředitel hasičského záchranného sboru
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník vězeňské služby – 1349

Ředitel hasičského záchranného sboru – 1349

Poznámka

Generální ředitelé státem vlastněných podniků jsou zahrnuti do podskupiny 1120 Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací).

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
11121 Velvyslanci, konzulové a příbuzní pracovníci

11122 Nejvyšší státní úředníci v právní oblasti

11123 Nejvyšší státní úředníci ústředních státních orgánů

11124 Nejvyšší státní úředníci obrany a bezpečnosti státu a požární ochrany

11125 Nejvyšší státní úředníci v oblasti veřejné správy (kromě ústředních státních orgánů)

11126 Poradci prezidenta republiky, předsedy vlády a vedoucích ústředních orgánů

11127 Vedoucí kanceláře, sekretariátu ústředních orgánů

11129 Ostatní nejvyšší státní úředníci