7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob foukají, formují, lisují, řežou, ořezávají, brousí a leští sklo a podle vzorů formují roztavené sklo.

Příklady pracovních činností:

ohřívání skla do ohebného stavu na plynových hořácích nebo v pecích a otáčení skla pro rovnoměrný ohřev;

foukání a ohýbání skleněných trubek do určených tvarů pro vytvoření výbavy pro vědecké účely, jako jsou baňky, křivule a pipety;

broušení a leštění skleněných předmětů a jejich částí za účelem odstranění vad, přípravy povrchů pro další úpravu, vyhlazování a leštění ostrých hran s použitím brusných pásů nebo leštících kruhů;

kontrola skleněného materiálu a hotových výrobků, označování a vyřazování kusů s vadami, jako jsou kaňky, skvrny, šrámy, trhliny, odštěpení, poškrábání a nepřijatelné tvary či povrchy;

studium pracovních pokynů pro určení rozměrů, umístění brusu a množství hmoty k obroušení;

sledování měřidel, počítačových sjetin a videozáznamů na monitorech pro ověření stanovených podmínek pro zpracování a provedení případných úprav;

pokládání vzorů a výkresů na sklo, měření rozměrů a označení řezných linií s použitím nástrojů na řezání skla, řezání skla podle narýsovaných čar nebo podle zakreslených vzorů;

nastavení, obsluha a úpravy počítačem řízených nebo robotických zařízení na řezání skla;

kontrola, vážení a měření výrobků s použitím nástrojů, jako jsou mikrometry, posuvná měřítka, zvětšovací skla a pravítka, s cílem ověřit, zda vyhovují daným parametrům;

regulace teploty pece podle zpracovávaného druhu skla;

přenášení vzorů z kreseb výkresů v původní velikosti na předlohový papír pomocí rydel, aby mohly být barevně odlišeny jednotlivé skleněné části;

nanášení stříbrného roztoku na sklo stříkací pistolí pro vytvoření zrcadlové plochy;

rozvržení řezů a broušení optického a jiného skla podle stanovených rozměrů a hmotnosti pro formování polotovarů čoček a pro použití do hodinek ve formě krystalů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Sklofoukač

Řezač skla

Brusič skla

Sklář

Umělecký sklenář

Pracovník konečné úpravy skla

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha pece na výrobu skla – 8181

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73151 Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři

73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla

73153 Brusiči skla

73154 Výrobci bižuterie

73155 Výrobci skleněných ozdob

7125 Sklenáři

7125 Sklenáři

Sklenáři řežou, opracovávají, vsazují a instalují ploché sklo a zrcadla.

Příklady pracovních činností:

výběr vhodného druhu skla, jeho nařezání podle daných rozměrů a tvarů, instalace do oken, dveří, sprch a příček v budovách;

umísťování skel a zrcadel do světlíků, výstavních vitrín, na vnitřní zdi a stropy;

vkládání nebo výměna čelních skel automobilů a člunů;

vytváření dekorativních prvků ze skla, jako jsou skleněné stěny, schodiště, balustrády a zhotovování oken z barevného skla.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Autosklenář

Sklenář

Sklenář zasklívač střech

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Sklář – 7315

Brusič skla – 7315

Umělecký sklenář – 7315

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
71250 Sklenáři