5311 Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

5311 Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech pečují a dohlíží na děti v ubytovacích zařízeních, v centrech denní péče a v zařízeních, kde tráví čas před zahájením vyučování, po jeho skončení a o prázdninách.

Příklady pracovních činností:

pomoc dětem při osobní hygieně, oblékání a stravování;

vodění dětí do školy a ze školy nebo na procházky;

hraní her s dětmi, čtení nebo vyprávění pohádek;

pomoc s přípravou podkladů a vybavení pro vzdělávací a volnočasové aktivity dětí;

kontrola chování dětí a řízení jejich sociálního rozvoje;

ukázňování dětí a doporučování nebo zavádění jiných opatření pro kontrolu chování, jako je péče o vlastní oblečení a úklid hraček a knih;

dohlížení na děti při hrách;

vedení záznamů o jednotlivých dětech, včetně každodenního dohlížení a informací o podávaných jídlech a lécích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Chůva

Au-pair

Pečovatel v jeslích

Domácí opatrovník dětí

Pracovník péče o děti v hernách

Pracovník péče o děti mimo školu

Pracovník denní péče o děti v domácnosti

Pracovník péče o děti v dětských koutcích

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vychovatel dětí v předškolním věku – 2342

Učitel v mateřské škole – 2342

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

53111 Zdravotničtí pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

53112 Pracovníci péče o děti v domácnostech

53113 Pracovníci péče o děti v oblasti předškolní výchovy v mimoškolských zařízeních

53119 Ostatní pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních

1. stránka z celkem 11