3114 Technici elektronici

3114 Technici elektronici

Technici elektronici provádějí technické činnosti na podporu elektronického výzkumu a při navrhování, výrobě, montáži, konstrukci, údržbě a opravách elektronických zařízení.
Příklady pracovních činností:

poskytování technické pomoci při výzkumu a vývoji elektronického zařízení nebo testování prototypů;

návrhy a zpracování výkresů elektronických obvodů podle zadaných parametrů;

zpracování podrobných odhadů množství a nákladů na materiály a práci požadované pro výrobu a instalaci elektronického zařízení podle zadaných parametrů;

monitorování technických aspektů výroby, využití, údržby a oprav elektronických zařízení s cílem zajistit uspokojivý výkon a soulad s parametry a předpisy;

poskytování pomoci při navrhování, vývoji, instalaci, provozu a údržbě elektronických systémů;

plánování metod instalace, kontrol bezpečnosti dokončených instalací nebo zahájení provozu nových elektronických systémů nebo zařízení;

provádění zkoušek elektronických systémů, shromažďování a analyzování údajů a montáže obvodů na podporu inženýrů elektroniků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Technik elektronik

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Elektrotechnik – 3113

Technik v oblasti telekomunikací – 3522

Mechanik elektronických přístrojů – 7421

Montážní dělník elektronických zařízení – 8212

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31141 Technici elektronici ve výzkumu a vývoji

31142 Technici elektronici projektanti, konstruktéři

31143 Technici elektronici technologové, normovači

31144 Technici elektronici přípravy a realizace investic, inženýringu

31145 Technici elektronici kontroly kvality, laboranti

31146 Technici elektronici přístrojů, strojů a zařízení

31147 Technici dispečeři v elektronice

31148 Revizní technici v elektronice

31149 Ostatní technici elektronici