4313 Mzdoví účetní

4313 Mzdoví účetní

Mzdoví účetní shromažďují, ověřují a zpracovávají mzdové informace, vypočítávají výplaty a nároky na výhody pro zaměstnance v rámci oddělení, podniků nebo jiných institucí.

Příklady pracovních činností:

vedení evidence odpracovaných hodin, dovolených a přesčasů zaměstnanců za účelem výpočtů mezd a nároků na výhody s použitím manuálních nebo počítačových systémů;

zpracování a ověřování výkazů příjmů zaměstnanců s uvedením hrubých a čistých platů a odpočtů, jako jsou daně, odborové příspěvky, soudní obstavení platu, pojištění a penzijní plány;

příprava výplat zaměstnanců a výplat výhod formou šeků nebo elektronických převodů;

prověřování časových a pracovních výkazů, mzdových výpočtů a dalších informací s cílem odhalit a napravit případné mzdové nesrovnalosti;

kontrola pracovní docházky a počtu odpracovaných hodin, úpravy mezd, zanesení informací do příslušných evidencí.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Mzdový účetní

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný pracovník v oblasti účetnictví – 3313

Úředník v oblasti účetnictví – 4311

Úředník pro výpočty nákladů – 4311

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
43130 Mzdoví účetní

4311 Úředníci v oblasti účetnictví

4311 Úředníci v oblasti účetnictví

Úředníci v oblasti účetnictví vypočítávají, třídí a evidují číselné údaje, pro zajištění úplnosti finančních výkazů. Provádějí různé úkoly v oblasti výpočtů, zaúčtování a ověřování, aby získali základní finanční údaje pro vedení účetních výkazů.

Příklady pracovních činností:

kontrola údajů, zaúčtování a dokumentů tak, aby byly záznamy a kódy matematicky správné a přesné;

obsluha počítačů s účetním softwarem pro evidenci, ukládání a analýzu informací;

třídění, evidence a sumarizace číselných a finančních údajů pro sestavování a vedení finančních výkazů prostřednictvím finančních deníků, účetních knih a počítačů;

výpočet, příprava a vydávání účtů, faktur, výpisů z účtů a jiných finančních výkazů podle stanovených postupů;

sestavování statistických, finančních, účetních a auditorských zpráv a tabulek týkajících se např. peněžních příjmů a výdajů, závazků a pohledávek a zisků a ztrát.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Úředník v oblasti účetnictví

Úředník pro výpočty nákladů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný pracovník v oblasti účetnictví – 3313

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

43111 Účetní všeobecní

43112 Účetní finanční a investiční

43113 Účetní materiáloví

43114 Pracovníci kalkulací, cen a nákladů

43115 Fakturanti

43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví

3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

3313 Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky

Odborní pracovníci v oblasti účetnictví, ekonomiky a personalistiky vedou úplnou evidenci finančních transakcí podniků a ověřují přesnost dokumentů a záznamů o těchto transakcích.

Příklady pracovních činností:

vedení evidence o všech finančních transakcích podniků v souladu s obecnými účetními pravidly a pokyny specialistů v oblasti účetnictví;

ověřování přesnosti dokumentů a záznamů o platbách, inkasech a jiných finančních operacích;

vypracovávání finančních výkazů a zpráv za určitá období;

využívání znalostí o účetních předpisech při odhalování a řešení problémů vznikajících v průběhu jejich činnosti;

používání standardního softwaru k provádění účetních a příbuzných operací;

dohled nad dalšími pracovníky.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v oblasti účetnictví

Odborný pracovník v oblasti ekonomiky

Odborný pracovník v oblasti personalistiky

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Hlavní účetní – 2411

Odborný pracovník v oblasti pojistné matematiky – 3314

Úředník v oblasti účetnictví – 4311

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

33131 Odborní účetní všeobecní

33132 Odborní účetní mzdoví

33133 Odborní účetní finanční a investiční

33134 Odborní plánovači a odborní účetní materiáloví

33135 Odborní fakturanti

33136 Odborní pracovníci financování a úvěrování

33137 Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů

33138 Odborní pracovníci v oblasti personalistiky, ekonomové práce

33139 Ostatní odborní pracovníci v oblasti účetnictví a ekonomiky