7115 Tesaři a stavební truhláři

7115 Tesaři a stavební truhláři

Tesaři a stavební truhláři řežou, upravují, sestavují, staví, udržují a opravují různé druhy dřevěných konstrukcí a zařízení ze dřeva a jiných materiálů.

Příklady pracovních činností:

výroba, úpravy a opravy konstrukčních a jiných dřevěných prvků v dílnách a na staveništích;

výstavba, vztyčování a montáž těžkých dřevěných konstrukcí na staveništích;

usazování, montáž a úpravy vnitřních a vnějších částí budov, jako jsou zdi, okna, dveřní a okenní rámy, bednění a obložení;

výroba, opravy a montáž scénické výbavy pro divadelní a filmová představení a televizní pořady;

stavba, montáž, úpravy a opravy dřevěného vybavení a zařízení v železničních vagónech, letadlech, na lodích, člunech, plavidlech a v jiných dopravních prostředcích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Tesař

Lodní tesař

Pracovník pro instalaci dveří

Tesař povrchových úprav

Pracovník pro výrobu bednění a forem

Stavební truhlář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Truhlář výroby nábytku – 7522

Kolář – 7522

Bednář – 7522

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

71151 Tesaři

71152 Stavební truhláři