8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

8122 Obsluha lakovacích a jiných zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů řídí a kontroluje zařízení, která dokončují úpravy, pokovávají a nanášejí povlak na kovové a jiné výrobky nebo díly, aby byly odolnější vůči korozi a opotřebení, pro dekorativní účely, nebo aby získaly elektrické nebo magnetické vlastnosti.

Příklady pracovních činností:

obsluha a sledování zařízení, která čistí kovové a jiné výrobky v rámci přípravy na elektrolytické pokovování, galvanizování, smaltování nebo podobné procesy;

obsluha a sledování zařízení na elektrolytické pokovování;

obsluha a sledování zařízení používaných k pokovování železných a ocelových výrobků ponorem;

obsluha a sledování strojů, které automaticky pokovávají dráty barevnými kovy;

obsluha a sledování zařízení používaných k nástřiku roztaveného kovu nebo jiných látek na kovové a jiné výrobky, aby získaly ochranný nebo dekorativní povlak, nebo aby se upevnil opotřebený nebo poškozený povrch;

obsluha a sledování zařízení používaných k získání nerezavějící povrchové úpravy kovových výrobků na základě ošetření chemikáliemi a tepelnými úpravami;

kontrola správné tloušťky pokovení pomocí mikrometrů, posuvných měřítek nebo jiných zařízení na zaznamenávání údajů a zpracovávání výrobních deníků;

příprava a míchání metalizačních roztoků podle vzorců nebo stanovených požadavků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů

Obsluha zařízení na galvanické pokovování

Obsluha zařízení na leštění kovů

Obsluha zařízení na nanášení kovového povlaku

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha velínu na zpracování kovů – 3135

Natěrač vozidel – 7132

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81221 Obsluha lakovacích zařízení na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů

81222 Obsluha zařízení (kromě lakovacích) na povrchovou úpravu kovů a jiných materiálů