8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Tato skupina zahrnuje obsluhu stacionárních strojů a zařízení neuvedenou jinde ve třídě 81 Obsluha stacionárních strojů a zařízení. Patří zde například obsluha strojů, které vyrábějí mikročipy a splétají kabely a lana.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha strojů na výrobu mikročipů

Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)

81892 Obsluha zařízení na zpracování sběrných surovin (kromě kovového odpadu)

81893 Obsluha zařízení na úpravu kovového odpadu

81894 Obsluha zařízení na výrobu akumulátorů, baterií

81895 Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan

81896 Obsluha zařízení na výrobu a rozvod energií

81899 Obsluha ostatních stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená