3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

3521 Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

Technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů kontrolují technické fungování zařízení pro záznam a střih obrazu a zvuku pro přenos rozhlasového a televizního vysílání obrazů, zvuků a dalších druhů telekomunikačních signálů na zemi, na moři a ve vzduchu.

Příklady pracovních činností:

kontrola zařízení pro záznam zvuku;

kontrola zařízení pro střih a mixáž obrazových a zvukových záznamů za účelem zajištění uspokojivé kvality a vytvoření speciálních obrazových a zvukových efektů;

využívání znalostí o zásadách a funkcích obrazového a zvukového záznamu a střihu při odhalování a řešení problémů;

kontrola přenosových, vysílacích a satelitních systémů pro rozhlasové a televizní programy;

kontrola radiokomunikačních systémů, satelitních služeb a multiplexových systémů na zemi, na moři a ve vzduchu;

využívání znalostí o zásadách a funkcích vysílání, telekomunikačních terminálů a přenosových systémů při odhalování a řešení problémů;

provádění nouzových oprav zařízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kameraman

Technik v oblasti vysílání

Technik záznamu zvuku

Asistent produkce

Zvukař

Technik videozáznamu

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Umělecký fotograf – 3431

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

35211 Zvukaři a osvětlovači

35212 Technici videozáznamů

35213 Technici audiovize

35214 Technici promítacích zařízení

35219 Ostatní technici v oblasti vysílání a audiovizuálních záznamů

3431 Fotografové

3431 Fotografové

Fotografové obsluhují fotoaparáty při pořizování fotografií osob, událostí, scenérií, materiálů výrobků a jiných předmětů.

Příklady pracovních činností:

pořizování reklamních a jiných obchodních fotografií, fotografií pro průmyslové nebo vědecké účely a pro ilustraci materiálů a článků v novinách, časopisech a jiných publikacích;

pořizování portrétních fotografií osob a skupin osob;

provádění analýzy požadavků konkrétního zadání a rozhodování o typu kamery, filmu, osvětlení a příslušenství pro pozadí snímku, které budou použity;

určování kompozice snímku, technické úpravy zařízení a předmětu fotografie;

obsluha skenerů pro přenos fotografií do počítačů;

obsluha počítačů při manipulaci s fotografiemi;

úprava již existujících snímků s cílem vytvořit nové digitalizované obrazy pro zařazení do multimediálních produktů;

používání americké retuše a jiných technik s cílem vytvořit požadované vizuální efekty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Fotoreportér

Technický fotograf

Fotograf leteckých snímků

Reklamní fotograf

Průmyslový fotograf

Fotožurnalista

Portrétní fotograf

Fotograf v oblasti vědy

Umělecký fotograf

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kameraman – 3521

Technik videozáznamu – 3521

Opravář fotografických přístrojů – 7311

Fotograf pro hlubotisk – 7321

Fotolitograf – 7321

Mechanik elektronických přístrojů – 7421

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

34311 Umělečtí, reklamní fotografové

34312 Fotoreportéři

34313 Techničtí fotografové

34319 Ostatní fotografové

2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

Režiséři, dramaturgové a produkční dohlíží a řídí technické a umělecké aspekty filmu, televizních a rozhlasových programů a jevištních vystoupení.

Příklady pracovních činností:

výběr autorů, studium scénářů s cílem určit způsob umělecké interpretace, vedení herců;

řízení všech aspektů dramatických produkcí na jevišti, v televizi, rozhlase a ve filmu včetně výběru herců a konečných rozhodnutí o kostýmech, jevištních stavbách a zvukových a světelných efektech;

plánování, organizace a kontrola scén a harmonogramů při produkci představení, filmů, televizních a rozhlasových programů;

přijímání a dohled nad všemi technickými pracovníky, rozhodování o pojetí, rozsahu a časovém plánu produkce;

vedení archivů produkce a vyjednávání o honorářích;

vytváření, plánování, psaní scénářů pro záznam, videozáznam a střih programů;

dohled na úpravy exteriéru, umístění rekvizit, osvětlení a zvuková zařízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Režisér dokumentarista

Filmový střihač

Režisér hraných filmů

Hlavní kameraman

Ředitel techniky

Ředitel televizní nebo rozhlasové techniky

Divadelní producent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Producent televizních zpráv – 2642

Vedoucí scény – 3435

Technik v oblasti vysílání – 3521

Zvukař – 3521

Technik videozáznamu – 3521

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26541 Režiséři

26542 Dramaturgové

26543 Produkční

26544 Hlavní kameramani

26549 Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle

2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci provádějí rešerše, zkoumají, interpretují a sdělují zprávy a informace o veřejných záležitostech v novinách, televizi, rozhlasu a dalších médiích.

Příklady pracovních činností:

shromažďování místních, celostátních a mezinárodních zpráv prostřednictvím rozhovorů, šetření a pozorování, návštěv veřejných akcí, vyhledávání záznamů, recenzí písemných prací, návštěv filmových a divadelních představení;

shromažďování, informování a komentování zpráv a veřejných událostí v novinách a periodikách nebo ve vysílání rozhlasu, televize nebo internetových médií;

přijímání, analyzování a ověřování přesnosti zpráv;

vedení rozhovorů s politiky a jinými veřejnými osobami na tiskových konferencích a při jiných příležitostech, včetně individuálních rozhovorů pro rozhlas, televizi nebo internetová média;

provádění rešerší a podávání zpráv o vývoji ve specializovaných oblastech, jako je lékařství, věda a technika;

psaní redakčních článků a komentářů na aktuální témata a vyjadřování názorů v publikacích nebo ve vysílání;

psaní kritik na literární, hudební a jiná umělecká díla pro noviny, rozhlas, televizi a jiná média na základě znalostí, úsudku a zkušeností;

vybírání materiálů pro zveřejnění, kontrolu stylu, gramatiky, přesnosti a zákonnosti obsahu a zajišťování nezbytných korektur;

jednání s produkčními pracovníky při závěrečné korektuře vydání těsně před tiskem;

vybírání, shromažďování a příprava propagačních materiálů o obchodních a jiných organizacích pro vydání v tisku a vysílání v rozhlase, televizi a jiných médiích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Novinář

Redaktor vydání

Vydavatel novin

Reportér

Sportovní redaktor

Zástupce vydavatele novin

Zpravodaj rozhlasu/televize

Producent televizních zpráv

Rozhlasový producent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Specialista pro styk s veřejností – 2432

Spisovatel – 2641

Vydavatel knih – 2641

Fotoreportér – 3431

Kameraman – 3521

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26421 Šéfredaktoři a editoři

26422 Redaktoři (kromě technických)

26423 Techničtí redaktoři

26424 Novináři

26429 Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky