512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

512 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Kuchaři (kromě šéfkuchařů) a pomocní kuchaři plánují, organizují, připravují a vaří pokrmy, podle receptů nebo pod dohledem šéfkuchařů, v hotelích, restauracích a jiných stravovacích zařízeních, dále na palubách lodí, v osobních vlacích a v soukromých domácnostech.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: plánování jídel, přípravu a vaření potravin; plánování, koordinaci a dohled nad prací pomocníků v kuchyni; kontrolu kvality potravin; vážení, měření a míchání příměsí podle receptů a vlastního úsudku; regulování teploty trub, grilů, roštů a jiného kuchařského vybavení; kontrolu a čištění servírovacích prostor a kuchyňských a podobných zařízení s cílem zajistit bezpečné a hygienické zacházení s potravinami; obsluhu velkokapacitních kuchařských zařízení, jako jsou grily, fritézy a rošty.

Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři plánují, organizují, připravují a vaří pokrmy, podle receptů nebo pod dohledem šéfkuchařů, v hotelích, restauracích a jiných stravovacích zařízeních, dále na palubách lodí, v osobních vlacích a v soukromých domácnostech.

Příklady pracovních činností:

plánování jídel, příprava a vaření potravin;

plánování a koordinace práce a dohled nad prací pomocníků v kuchyni;

kontrola kvality potravin;

vážení, měření a míchání ingrediencí podle receptů a vlastního úsudku;

regulování teploty trub, grilů, roštů a jiného kuchyňského vybavení, kontrola a čištění servírovacích prostor a kuchyňských a podobných zařízení s cílem zajistit bezpečné a hygienické zacházení s potravinami;

obsluha velkokapacitních kuchyňských zařízení, jako jsou grily, fritézy nebo rošty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kuchař

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v kavárně – 1412

Řídící pracovník v restauraci – 1412

Šéfkuchař – 3434
Pracovník pro přípravu hamburgerů – 9411
Poznámka

Provozovatelé malých kaváren, restaurací a barů, pro které řízení a dohled nad personálem není významnou složkou práce, jsou podle hlavních pracovních činností zahrnuti do podskupiny 5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři, 5131 Číšníci a servírky nebo 5132 Barmani.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

51201 Kuchaři (kromě šéfkuchařů)

51202 Kuchaři speciálních diet

51203 Pomocní kuchaři

3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři

3434 Šéfkuchaři a šéfcukráři

Šéfkuchaři a šéfcukráři navrhují jídelní lístky, vytvářejí pokrmy a dohlíží na plánování, organizaci, přípravu a vaření pokrmů v hotelích, restauracích a jiných stravovacích zařízeních, na palubách lodí, v osobních vlacích a v soukromých domácnostech.

Příklady pracovních činností:

plánování a vytváření receptů a jídelních lístků, odhady nákladů na potraviny a práci, objednávání zásob potravin;

monitorování kvality pokrmů ve všech fázích přípravy a servírování;

vedení diskusí o přípravě pokrmů s řídícími pracovníky, dietetiky, zaměstnanci kuchyně a obsluhujícím personálem;

koordinování práce a dohled nad prací kuchařů a dalších pracovníků připravujících pokrmy;

provádění kontroly dodávek, zařízení a pracovišť s cílem zajistit soulad s přijatými standardy;

určování způsobu servírování pokrmů a tvorba ozdobných jídel;

instruování kuchařů a dalších pracovníků v oblasti přípravy, vaření, zdobení a servírování pokrmů;

účast na přijímání pracovníků do kuchyně a monitorování jejich výkonu;

příprava koření, kuchařských specialit a složitých pokrmů;

vysvětlování a prosazování hygienických nařízení a předpisů v oblasti bezpečnosti potravin.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Zástupce šéfkuchaře

Šéfkuchař

Vedoucí šéfkuchař

Šéfcukrář

Omáčkář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kuchař – 5120

Kuchař rychlého občerstvení – 9411

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

34341 Šéfkuchaři v jídelnách, menzách

34342 Šéfkuchaři v hotelových restauracích

34343 Šéfkuchaři v pohostinství

34344 Šéfcukráři

34349 Ostatní šéfkuchaři