8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení obsluhuje a monitoruje provoz stacionárních a mobilních jeřábů a jiných zdvihacích zařízení.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování stacionárních a mobilních jeřábů zdvihem a skláněním výložníků a ramen s cílem zdvihnout, posunout, ustavit nebo umístit zařízení a materiály;

obsluha a monitorování zařízení pro zvedání a přepravu pracovníků a materiálů na staveništích a v dolech;

obsluha a monitorování lyžařských vleků a podobných zařízení;

obsluha a monitorování strojů pro vlečení nákladních prámů a člunů se zbožím, cestujícími a vozidly přes malé vodní plochy;

obsluha a monitorování strojů pro sklápění a zdvihání mostů umožňujících dopravu po silnici a po vodě;

obsluha a monitorování jeřábů vybavených plovoucím rýpadlem pro bagrování vodních toků a jiných vodních ploch;

obsluha jeřábů na lodích a člunech pro zvedání, přemístění a umístění zařízení a materiálů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha jeřábu

Obsluha zdvihacího zařízení

Obsluha mobilního jeřábu

Obsluha věžového jeřábu

Obsluha důlního výtahu

Obsluha lanovky

Obsluha lyžařského vleku

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83431 Obsluha jeřábů

83432 Obsluha zdvihacích a skladovacích zařízení

83433 Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení

83434 Řidiči kontejnerových překladačů

83439 Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)

8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů

8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů

Obsluha tkacích a pletacích strojů seřizuje, obsluhuje a kontroluje tkací a pletací stroje, které zpracovávají přízi nebo nitě na tkané, netkané a pletené výrobky, jako jsou látky, krajka, koberce, lana, technické tkaniny, punčochové zboží, pletené oděvy, prošívané deky a vyšívané tkaniny.

Příklady pracovních činností:

seřizování a obsluha řady automatických pletacích strojů k pletení oblečení s určitým vzorem a dezénem;

provlékání příze, nití a tkanin vodiči, jehlami a válečky strojů pro tkaní, pletení nebo jiné zpracování;

obsluha automatických stavů, které souběžně tkají vlasovou přízi, útkovou přízi a osnovní zboží k výrobě koberců a rohoží s různobarevnými dezény;

obsluha a kontrolování stavů, na kterých se v pravidelných intervalech střídavě klade a navazuje příze nebo řetízky a vytváří se tak sítová pletenina;

obsluha a sledování velkých automatických vícejehlových strojů na vyšívání materiálů nebo podélné sešívání několika vrstev materiálu k výrobě přízového zboží, prošívaných dek nebo potahů na matrace;

obsluha okrouhlých pletacích strojů s automatickým řízením vzorování, které pletou bezešvé punčochy;

obsluha a sledování pletacích strojů na pletení punčochového zboží, které tvaruje chodidla a nohy;

obsluha a sledování strojů pro přišívání pat a špiček ponožek k nártovým a chodidlovým částem nastříhaným z bezešvé tkaniny;

obsluha a sledování strojů, které lemují otevřené konce špiček ponožek;

obsluha a sledování háčkovacích strojů na paličkování krajek, lemování atd. požadovaných vzorů nebo dezénů;

odhalování příčin zastavení stavu, jako je zanesení útku, poruchy listového brda nebo mechanické závady;

opravy nebo výměny opotřebených nebo vadných jehel a jiných součástí;

čištění, olejování a mazání strojů pomocí vzduchových hadic, čisticích roztoků, hadrů, olejniček nebo ručních maznic.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha pletacích strojů

Obsluha strojů na výrobu sítí

Obsluha tkacích strojů

Obsluha tkacích strojů na koberce
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pletař – 7318

Tkadlec koberců – 7318

Ruční tkadlec – 7318

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81521 Obsluha tkacích strojů

81522 Obsluha pletacích strojů

7215 Montéři lan a zdvihacích zařízení

7215 Montéři lan a zdvihacích zařízení

Montéři lan a zdvihacích zařízení montují zdvihací zařízení pro přesun a umísťují zařízení a konstrukční prvky, instalují a udržují kabely, lana a dráty na staveništích, v budovách a na jiných stavbách.

Příklady pracovních činností:

odhad velikosti, tvaru a hmotnosti předmětů, které mají být přemístěny a výběr zařízení, která budou k přesunu použita;

instalace a opravy kabelů, lan, drátů, kladek a jiných zdvihacích zařízení;

spojování, opravy a připojování příslušenství k drátům, lanům a kabelům;

práce v týmech při stavbě a opravách vrtných věží pro vodu, zemní plyn a ropu;

zvedání scénických a osvětlovacích zařízení v divadlech;

instalace a údržba telekomunikačních věží, elektrických vedení, visutých lanovek, lyžařských vleků a podobné infrastruktury.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montér kabelů a lan

Montér spojování lan a kabelů

Montér lodních zdvihacích zařízení

Montér stožárových zdvihacích zařízení

Montér divadelních zdvihacích zařízení

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha zařízení na výrobu kabelů a lan – 8189

Obsluha jeřábu – 8343

Obsluha zdvihacího zařízení – 8343

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
72150 Montéři lan a zdvihacích zařízení