3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

3122 Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství)

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) koordinují a dohlíží nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě.

Příklady pracovních činností:

koordinace a dohled nad činností operátorů velínů, obsluhy strojů, montážních dělníků a ostatních dělníků ve výrobě;

organizace a plánování denní práce s ohledem na plány, ekonomiku, zaměstnance a životní prostředí;

zpracovávání odhadů nákladů, evidence a zpráv;

odhalování nedostatků jak u pracovníků, tak u komponent;

zajišťování bezpečnosti pracovníků;

instruování a školení nových pracovníků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Mistr ve výrobě

Mistr montáže

Předák ve výrobě

Vedoucí směny ve výrobě

Mistr dokončovacích prací

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník ve zpracovatelském průmyslu – 1321

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

31221 Mistři a příbuzní pracovníci v elektrotechnice a energetice

31222 Mistři a příbuzní pracovníci v elektronice

31223 Mistři a příbuzní pracovníci ve strojírenství

31224 Mistři a příbuzní pracovníci v chemii, farmacii a potravinářství

31225 Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii

31226 Mistři a příbuzní pracovníci v textilní a kožedělné výrobě a v obuvnictví

31227 Mistři a příbuzní pracovníci ve sklářství, výrobě keramiky a bižuterie

31228 Mistři a příbuzní pracovníci v gumárenství a plastikářství

31229 Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě