951 Pracovníci pouličního poskytování služeb

951 Pracovníci pouličního poskytování služeb

Pracovníci pouličního poskytování služeb poskytují různé služby na ulicích a jiných veřejných místech, včetně čištění bot, mytí oken automobilů, vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami, hlídání majetku a poskytování jiných pouličních služeb.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: získávání materiálů potřebných k poskytování služeb; oslovování osob na ulicích za účelem nabízení služeb; čištění a leštění bot; čištění a leštění oken automobilů; vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami; pomoc řidičům s nalezením parkovacích míst, zajišťování bezpečnosti automobilu během řidičovy nepřítomnosti; rozdávání letáků a bezplatných novin a přijímání okamžitých plateb.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:

9510 Pracovníci pouličního poskytování služeb

9510 Pracovníci pouličního poskytování služeb

9510 Pracovníci pouličního poskytování služeb

Pracovníci pouličního poskytování služeb poskytují různé služby na ulicích a jiných veřejných místech, zahrnující čištění bot, mytí oken automobilů, vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami, rozdávání letáků, hlídání majetku a poskytování jiných pouličních služeb.
Příklady pracovních činností:

získávání materiálů potřebných k poskytování služeb;

oslovování osob na ulicích za účelem nabízení služeb;

čištění a leštění bot;

čištění a leštění oken automobilů;

vyřizování záležitostí spojených s pochůzkami;

pomoc řidičům s nalezením parkovacích míst, zajišťování bezpečnosti automobilu během řidičovy nepřítomnosti;

rozdávání letáků a bezplatných novin;

přijímání okamžitých plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Poslíček

Čistič bot

Hlídač automobilů

Distributor letáků

Distributor bezplatných novin

Umývač oken automobilů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha čerpací stanice na otevřeném prostranství – 5245

Doručovatel letáků – 9621

Doručovatel novin – 9621

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
95100 Pracovníci pouličního poskytování služeb

952 Pouliční prodejci (kromě potravin)

952 Pouliční prodejci (kromě potravin)

Pouliční prodejci (kromě potravin) prodávají obvykle omezený sortiment zboží (kromě jídla k okamžité spotřebě) na ulicích a veřejných místech, např. na nádražích, v kinech nebo v divadlech.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nakupování nebo přejímání předmětů na prodej, výrobu jednoduchých předmětů; nakládání a vykládání košů, táců, kufrů, vozíků, jízdních kol, ručních vozíků nebo jiných vozidel k přepravě zboží na ulice nebo veřejná místa, např. na nádraží nebo do kin; vystavování zboží, vyvolávání za účelem upoutání pozornosti zákazníků; kontaktování potenciálních zákazníků na ulici nebo chození od domu k domu a nabízení zboží na prodej; přijímání okamžitých plateb.
Zaměstnání této skupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné podskupiny:

9520 Pouliční prodejci (kromě potravin)

9520 Pouliční prodejci (kromě potravin)

9520 Pouliční prodejci (kromě potravin)

Pouliční prodejci (kromě potravin) prodávají obvykle omezený sortiment zboží (kromě jídla k okamžité spotřebě) na ulicích a veřejných místech, např. na nádražích, v kinech nebo v divadlech.
Příklady pracovních činností:

nakupování nebo přejímání předmětů na prodej nebo výrobu jednoduchých předmětů;

nakládání a vykládání košů, táců, vozíků, jízdních kol, ručních vozíků nebo jiných vozidel k přepravě zboží na ulice nebo veřejná místa, např. na nádraží nebo do kin;

vystavování zboží nebo vyvolávání za účelem upoutání pozornosti zákazníků;

kontaktování potenciálních zákazníků na ulici nebo chození od domu k domu a nabízení zboží na prodej;

přijímání okamžitých plateb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pouliční prodejce

Prodavač novin
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Prodavač potravin na tržišti – 5211

Prodavač potravin v pouličním stánku – 5211

Pouliční prodavač rychlého občerstvení – 5212

Distributor bezplatných novin – 9510
Poznámka

Stánkoví a pouliční prodavači čerstvých potravin, které nejsou určeny k okamžité spotřebě (např. ovoce, zelenina, masné a mléčné výrobky), jsou zařazeni do podskupiny 5211 Stánkoví prodavači potravin (kromě rychlého občerstvení). Stánkoví a pouliční prodavači různých hotových jídel a potravin určených k okamžité spotřebě patří do podskupiny 5246 Obsluha v zařízeních rychlého občerstvení. Pouliční prodavači a prodavači na veřejných prostranstvích prodávající z vozíků, podnosů nebo košíků potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě zahrnuje podskupina 5212 Pouliční prodavači rychlého občerstvení. Pouliční prodejci a prodejci na veřejných prostranstvích s vozíky, podnosy nebo košíky neprodávající potraviny (s výjimkou trvanlivých jednotlivě balených potravin, např. cukrovinek) patří do podskupiny 9520 Pouliční prodejci (kromě potravin).

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
95200 Pouliční prodejci (kromě potravin)

95 Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb

95 Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb

Pracovníci pouličního prodeje a poskytování služeb prodávají zboží kromě jídla určeného k okamžité spotřebě a poskytují různé služby na ulicích a jiných veřejných místech, např. nádražích. Většina zaměstnání v této třídě vyžaduje první úroveň dovedností.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: nakupování nebo výrobu různých předmětů na prodej; nakládání, vykládání a přepravu různých předmětů na prodej; získávání materiálů potřebných k poskytování služeb; kontaktování lidí na ulici za účelem nabízení zboží nebo služeb; čištění a leštění bot; čištění a leštění oken automobilů; vyřizování záležitostí spojené s pochůzkami; pomoc řidičům nalézt parkovací místo a zajišťování bezpečnosti automobilu během řidičovy nepřítomnosti; rozdávání letáků a bezplatných novin; přijímání okamžitých plateb.
Zaměstnání této třídy jsou rozdělena na následující skupiny:

951 Pracovníci pouličního poskytování služeb

952 Pouliční prodejci (kromě potravin)

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

9215 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti vykonávají jednoduché a rutinní práce při ošetřování a údržbě přirozených a vysazených lesů, při těžbě dřeva, kácení a řezání stromů.
Příklady pracovních činností:

kopání jam pro sázení stromů;

skládání a nakládání kmenů a stromů;

mýcení podrostu v lesních porostech a prořezávání mladých lesíků;

udržování pozorovatelen pro požární hlídky v lesích;

odstraňování velkých větví a vrcholků stromů, odvětvování a řezání kmenů na polena;

obsluha a údržba ručních motorových pil k porážení stromů a řezání poražených stromů a větví na polena;

sběr semen a sázení sazenic;

provádění drobných oprav a údržby lesních cest, budov, zařízení a vybavení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Dřevorubec

Pomocný lesní dělník

Pomocný pěstitel lesních stromů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Lesní dělník pro těžbu dřeva – 6210

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
92150 Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti