8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci řídí, obsluhují a monitorují vysokozdvižné vozíky a podobná zařízení pro přepravu, zdvihání a skladování palet se zbožím.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování vysokozdvižných vozíků a podobných zařízení pro nakládání, vykládání, přepravu, zdvihání a skladování zboží a palet v terminálech, přístavech, skladištích, továrnách a jiných zařízeních;

polohování zvedacích zařízení pod, nad a kolem naložených palet, plošin a beden a připevňování přepravovaných materiálů a výrobků do určených míst k vysokozdvižným vozíkům;

kontrola zařízení s ohledem na zjištění případného opotřebení a poškození;

provádění běžné údržby vozidel a zařízení;

evidence provedené práce a poruch vozidel.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha vysokozdvižného vozíku

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků

83442 Řidiči paletovacích vozíků

83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků

83449 Řidiči ostatních skladovacích vozíků