3322 Obchodní zástupci

3322 Obchodní zástupci

Obchodní zástupci zastupují společnosti při prodeji různého zboží a služeb podnikům a jiným organizacím a poskytují konkrétní informace o produktu.

Příklady pracovních činností:

uzavírání objednávek a prodej zboží maloobchodním, průmyslovým, velkoobchodním a jiným organizacím;

prodej zařízení, zásob a souvisejících služeb podnikům a jednotlivcům;

sledování podmínek na trhu v příslušné oblasti zboží a služeb;

poskytování informací a prezentace prodávaných produktů a služeb potenciálním zákazníkům;

stanovování cen a úvěrových podmínek, evidence objednávek a zajišťování dodávek;

podávání zpráv o reakcích a požadavcích zákazníků dodavatelům a výrobcům;

udržování následných kontaktů s klienty s cílem zajistit spokojenost s nakoupenými produkty.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:
Propagátor

Obchodní cestující

Poradce pro poprodejní servis

Obchodní zástupce

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v oblasti marketingu – 1221

Řídící pracovník v oblasti prodeje – 1221

Specialista na prodej farmaceutických produktů – 2433

Specialista na prodej průmyslových výrobků – 2433

Specialista na prodej počítačů – 2434

Specialista na prodej komunikačních technologií – 2434

Prodavač v prodejně – 5223

Podomní prodejce – 5243

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
33220 Obchodní zástupci

5243 Podomní prodejci

5243 Podomní prodejci

Podomní prodejci popisují, předvádějí a prodávají zboží a služby, a to tak, že oslovují nebo navštěvují potenciální zákazníky obvykle v jejich domácnostech.

Příklady pracovních činností:

poskytování podrobných informací o různých druzích zboží nebo služeb a o podmínkách prodeje při návštěvách u klientů a potenciálních zákazníků v jejich domácnostech;

předvádění nebo popisování nabízeného zboží nebo služeb;

zaznamenávání objednávek a transakcí a vyřizování přijatých objednávek s dodavateli;

příprava faktur a kupních smluv a příjem plateb;

distribuce dopisů, informačních listů a dalších dokumentů klientům;

sestavování seznamů perspektivních klientů a jejich navštěvování za účelem nových obchodních nabídek;

cestování mezi jednotlivými oblastmi prodeje a doprava vzorků nebo zboží určeného k prodeji.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Podomní prodejce

Podomní obchodní zástupce

Prodejce zboží na večírcích

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obchodní zástupce – 3322

Pouliční prodejce – 9520

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52430 Podomní prodejci

2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

2433 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií)

Specialisté v oblasti prodeje a nákupu produktů a služeb (kromě informačních a komunikačních technologií) zastupují společnosti prodávající průmyslové, lékařské a farmaceutické produkty a poskytující služby jiným průmyslovým, obchodním, profesním a dalším zařízením.

Příklady pracovních činností:

sestavování seznamů potenciálních obchodních partnerů prostřednictvím stávajících rejstříků a dalších zdrojů;

získávání a aktualizace informací o zboží a službách zaměstnavatelů a konkurentů a o podmínkách na trhu;

návštěvy pravidelných a potenciálních klientů za účelem vytvoření a využití prodejních příležitostí;

hodnocení potřeb a prostředků klientů a doporučování vhodného zboží nebo služeb;

poskytování vstupů pro návrhy produktů tam, kde musí být zboží a služby přizpůsobeny potřebám klientů;

vypracovávání zpráv a návrhů jako součástí obchodních prezentací na podporu odůvodnění výhodnosti využívání zboží nebo služeb;

odhadování nákladů na instalaci a údržbu zařízení, na provedení služeb;

monitorování měnících se potřeb zákazníků a činnosti konkurence a podávání zpráv o tomto vývoji vedení obchodního oddělení;

nabízení a projednávání cen a úvěrových podmínek, příprava a zpracování obchodních smluv;

zajišťování dodávek zboží a služeb, zajišťování instalace a údržby zařízení;

podávání zpráv o prodeji a prodejnosti zboží a služeb prodejnímu oddělení;

konzultace s klienty po prodeji v případě problémů a poskytování průběžné podpory.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Specialista na prodej průmyslových výrobků

Specialista na prodej lékařských přístrojů a zařízení

Specialista na prodej farmaceutických produktů

Specialista na prodej textilu (vč. zdravotnických oděvů)

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Specialista na prodej počítačů – 2434

Obchodní zástupce – 3322

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

24331 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu strojů, přístrojů a zařízení (kromě informačních a komunikačních technologií)

24332 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu energií, přírodních surovin a stavebnin

24333 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu farmaceutických produktů

24334 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu potravinářských a chemických produktů

24335 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu gumárenských, plastikářských, sklářských a keramických produktů

24336 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu textilních a kožedělných produktů

24337 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu služeb

24339 Specialisté v oblasti prodeje a nákupu ostatních produktů (kromě informačních a komunikačních technologií)

2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

2642 Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci

Redaktoři, novináři a příbuzní pracovníci provádějí rešerše, zkoumají, interpretují a sdělují zprávy a informace o veřejných záležitostech v novinách, televizi, rozhlasu a dalších médiích.

Příklady pracovních činností:

shromažďování místních, celostátních a mezinárodních zpráv prostřednictvím rozhovorů, šetření a pozorování, návštěv veřejných akcí, vyhledávání záznamů, recenzí písemných prací, návštěv filmových a divadelních představení;

shromažďování, informování a komentování zpráv a veřejných událostí v novinách a periodikách nebo ve vysílání rozhlasu, televize nebo internetových médií;

přijímání, analyzování a ověřování přesnosti zpráv;

vedení rozhovorů s politiky a jinými veřejnými osobami na tiskových konferencích a při jiných příležitostech, včetně individuálních rozhovorů pro rozhlas, televizi nebo internetová média;

provádění rešerší a podávání zpráv o vývoji ve specializovaných oblastech, jako je lékařství, věda a technika;

psaní redakčních článků a komentářů na aktuální témata a vyjadřování názorů v publikacích nebo ve vysílání;

psaní kritik na literární, hudební a jiná umělecká díla pro noviny, rozhlas, televizi a jiná média na základě znalostí, úsudku a zkušeností;

vybírání materiálů pro zveřejnění, kontrolu stylu, gramatiky, přesnosti a zákonnosti obsahu a zajišťování nezbytných korektur;

jednání s produkčními pracovníky při závěrečné korektuře vydání těsně před tiskem;

vybírání, shromažďování a příprava propagačních materiálů o obchodních a jiných organizacích pro vydání v tisku a vysílání v rozhlase, televizi a jiných médiích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Novinář

Redaktor vydání

Vydavatel novin

Reportér

Sportovní redaktor

Zástupce vydavatele novin

Zpravodaj rozhlasu/televize

Producent televizních zpráv

Rozhlasový producent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Specialista pro styk s veřejností – 2432

Spisovatel – 2641

Vydavatel knih – 2641

Fotoreportér – 3431

Kameraman – 3521

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26421 Šéfredaktoři a editoři

26422 Redaktoři (kromě technických)

26423 Techničtí redaktoři

26424 Novináři

26429 Ostatní specialisté v oblasti žurnalistiky

1. stránka z celkem 11