933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

933 Pomocní pracovníci v dopravě a skladování

Pomocní pracovníci v dopravě a skladování řídí kolová a podobná vozidla a koňské povozy pro přepravu cestujících a zboží, ručně manipulují s nákladem a doplňují v prodejnách zboží do regálů a vitrín.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení kolových a podobných vozidel a koňských potahů pro přepravu cestujících a zboží, ruční manipulaci s nákladem a v prodejnách doplňování zboží do regálů a vitrín.
Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

9331 Řidiči nemotorových vozidel

9332 Kočí

9333 Pomocní manipulační pracovníci (kromě výroby)

9334 Doplňovači zboží

8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

8344 Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci řídí, obsluhují a monitorují vysokozdvižné vozíky a podobná zařízení pro přepravu, zdvihání a skladování palet se zbožím.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování vysokozdvižných vozíků a podobných zařízení pro nakládání, vykládání, přepravu, zdvihání a skladování zboží a palet v terminálech, přístavech, skladištích, továrnách a jiných zařízeních;

polohování zvedacích zařízení pod, nad a kolem naložených palet, plošin a beden a připevňování přepravovaných materiálů a výrobků do určených míst k vysokozdvižným vozíkům;

kontrola zařízení s ohledem na zjištění případného opotřebení a poškození;

provádění běžné údržby vozidel a zařízení;

evidence provedené práce a poruch vozidel.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha vysokozdvižného vozíku

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83441 Řidiči vysokozdvižných vozíků

83442 Řidiči paletovacích vozíků

83443 Skladníci, obsluha manipulačních vozíků

83449 Řidiči ostatních skladovacích vozíků

4321 Úředníci ve skladech

4321 Úředníci ve skladech

Úředníci ve skladech vedou evidenci vyrobeného zboží a přijatého, zváženého, vydaného, expedovaného nebo uskladněného výrobního materiálu.

Příklady pracovních činností:

zajišťování a kontrola přijmu a expedice zboží, vedení příslušné evidence;

vedení evidence zásob, ověřování výdeje zboží, odhady požadavků na nové zásoby a jejich objednávání;

příjem, skladování a vydávání nástrojů, náhradních dílů, různého zařízení a vedení příslušné evidence;

vážení přijatého, vyrobeného, vydaného a expedovaného zboží a vedení příslušné evidence;

sestavování inventárních seznamů nábytku a dalších položek přijatých k uskladnění.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Úředník pro expedici zboží

Úředník pro příjem zboží

Úředník pro evidenci zásob

Úředník pro vážení

Úředník pro skladování zásob

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
43210 Úředníci ve skladech

2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé

2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé

Hudebníci, zpěváci a skladatelé píší, aranžují, řídí a provádějí hudební kompozice.

Příklady pracovních činností:

vytváření melodických, harmonických a rytmických struktur k vyjádření myšlenek a citů hudební formou;

převádění myšlenek a koncepcí do standardních hudebních znaků a symbolů pro reprodukci a vystoupení;

úprava a aranžmá hudby pro určité instrumentální nebo vokální skupiny, nástroje a příležitosti;

dirigování instrumentálních nebo vokálních skupin;

výběr hudby pro vystoupení a přidělování instrumentálních partů hudebníkům;

hraní na jeden nebo více hudebních nástrojů jako sólisté a členové orchestrů či hudebních skupin;

zpívání jako sólisté nebo členové vokálních a jiných skupin;

cvičení a zkoušení s cílem zachovat vysokou úroveň výkonů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Zpěvák

Dirigent

Pouliční hudebník

Pouliční zpěvák

Vedoucí skupiny

Hudební skladatel

Instrumentalista

Hudebník v nočním klubu

Zpěvák v nočním klubu

Skladatel hudby pro orchestr

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26521 Hudebníci, zpěváci a skladatelé

26522 Hudební skladatelé

26523 Dirigenti, kapelníci, primáši

26524 Koncertní mistři, sbormistři

26525 Instrumentalisté
26529 Ostatní hudebníci