7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje pracovníky v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedené, kteří provádějí činnosti související například se zpracováním kovů a kamenů (kromě drahých).

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Výrobce hraček z kovu

Umělecký kovolijec

Umělecký cizelér

Umělecký kovář

Umělecký pasíř

Umělecký zámečník

Umělecký mozaikář

Umělecký knihvazač

Umělecký kameník

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73191 Pracovníci zhotovující umělecké výrobky z kovů

73192 Umělečtí štukatéři, kašéři a pracovníci v příbuzných oborech
73193 Umělečtí kameníci

73199 Ostatní pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení vyrábějí, kalibrují, opravují, udržují a instalují mechanické hodinky a hodiny, dále námořní, meteorologické, optické a jiné přesné přístroje a zařízení a nastavují je na přesný chod.

Příklady pracovních činností:

opravy, čištění a seřizování mechanismů přístrojů pro měření času, jako jsou mechanické hodinky a hodiny;

seřizování regulátorů času za použití posuvných měřítek, zapisovačů záznamů rychlosti chodu a pinzet;

čištění, omývání a sušení součástí hodinových strojů s použitím roztoků a ultrazvukových nebo mechanických strojů na čištění hodin;

testování přesnosti hodinových strojů s použitím měřidel a jiných elektronických přístrojů;

testování přesnosti měřidel, indikátorů nebo jiných záznamových a kontrolních přístrojů za účelem nalezení porouchaných součástí a zajištění souladu se standardy;

kalibrace přístrojů a vah s použitím ručních nástrojů a počítačových nebo elektronických zařízení;

kontrola součástí, spojení a pohonných mechanismů s ohledem na zjištění poruch;

montáž přístrojů a zařízení, jako jsou barometry, regulační ventily, gyroskopy, hygrometry, rychloměry, tachometry a termostaty;

testování, kalibrace a seřizování elektronických, rtuťových, aneroidních a jiných druhů meteorologických přístrojů s použitím voltmetrů, osciloskopů, zkoušečů elektronek a jiných testovacích zařízení tak, aby byl zajištěn soulad s tištěnými parametry a schématy;

seřizování a opravy stožárů, podpěrných konstrukcí, signálních světel, kontrolního zapojení a jiných elektrických a mechanických zařízení;

opravy a seřizování optických přístrojů, jako jsou mikroskopy, dalekohledy, teodolity a sextanty;

kontrola, zda sestavené jednotky odpovídají parametrům a zajištění jejich stanoveného výkonu a citlivosti prostřednictvím standardních testů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Výrobce meteorologických přístrojů

Výrobce hodinek

Výrobce chirurgických nástrojů

Opravář fotografických přístrojů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce ortopedických pomůcek – 3214

Stavební zámečník – 7126

Zámečník – 7222

Obsluha kovoobráběcího stroje – 7223

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Montážní dělník hodin – 8212

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73111 Výrobci, mechanici a opraváři hodin

73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)

73113 Výrobci, mechanici a opraváři optických a fotografických přístrojů

73119 Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Nástrojaři a příbuzní pracovníci vyrábějí a opravují na zakázku vyrobené a speciální nástroje, sportovní zbraně, zámky, zápustky, modely, součásti strojů a jiné kovové předměty ručně i na obráběcích strojích, které obrábí kov v malých tolerancích.

Příklady pracovních činností:

čtení a výklad projektových výkresů a specifikací nástrojů, zápustek, prototypů nebo modelů;

příprava šablon a výkresů a stanovování pracovních postupů;

vizualizace a výpočet rozměrů, velikostí, tvarů a tolerancí dílů na základě specifikací;

nastavování, zabezpečování a měření kovových plechů a odlitků pro strojové zpracování;

seřizování, obsluha a údržba tradičních i počítačem řízených obráběcích strojů na řezání, vystružování, frézování, hoblování, vrtání, pilování a jiné opracování obrobků do předepsaných rozměrů a konečné podoby;

sestavování dílů při výrobě a opravách výrobních nástrojů, speciálních přípravků a měřidel;

opravy a úpravy sportovních a jiných ručních střelných zbraní;

výroba, sestavování, montáž, opravy a instalace zámků nebo jejich částí;

výroba a opravy kovových modelů pro přípravu licích forem;

vyznačování přímek a vztažných bodů na kovových předmětech pro další pracovníky, kteří je mají řezat, obrábět, frézovat, brousit nebo jinak opracovávat;

ověřování toho, zda jsou rozměry, souosost a průřezy hotových dílů v souladu se specifikacemi, a to za použití nástrojů pro přesné měřen,a testování řádného fungování hotových předmětů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Puškař

Zámečník

Modelář

Nástrojař

Výrobce zápustek

Výrobce výrobních nástrojů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Stavební zámečník – 7126

Obsluha kovoobráběcího stroje – 7223

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72221 Nástrojaři

72222 Zámečníci strojů

72223 Provozní zámečníci, údržbáři

72224 Strojírenští kovodělníci

72225 Rytci kovů

72226 Puškaři

72229 Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům

7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

7126 Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři

Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři montují, instalují, opravují a udržují potrubní systémy, kanály, vodovody a podobné fitinky a armatury pro teplou vodu, plyn, odpad, kanalizaci a hydraulická a pneumatická zařízení.

Příklady pracovních činností:

prověřování návrhů a specifikací pro určení rozmístění potrubí a ventilačních zařízení a požadovaných materiálů;

měření, řezání, závitování, ohýbání, spojování, instalace, údržba a opravy potrubí, fitinek a armatur u odpadů, topení, ventilace, vodovodních a kanalizačních systémů;

instalace plynových spotřebičů, myček nádobí, ohřívačů vody, dřezů a toalet s použitím ručních a elektrických nástrojů;

pokládání keramických, betonových a litinových potrubí do výkopů pro vybudování kanalizačních, odpadních a vodovodních systémů a pro další účely;

kontroly, prověrky a testování instalovaných systémů a potrubí s použitím tlakoměrů, hydrostatického testování, pozorování a jiných metod.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montér potrubí

Potrubář

Instalatér

Pracovník pokládající kanalizační potrubí

Montér ventilačních potrubí

Stavební klempíř

Stavební zámečník

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Mechanik klimatizací – 7127

Mechanik chladicích zařízení – 7127
Poznámka

Tato podskupina zahrnuje instalatéry potrubních systémů, kanálů a vodovodů. Pracovníky vyrábějící výrobky z plechu, které dále zpracovávají a instalují pokrývači, zahrnuje podskupina 7213 Pracovníci na zpracování plechu.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

71261 Stavební instalatéři

71262 Instalatéři plynu

71263 Instalatéři vodovodů

71264 Instalatéři ústředního topení

71265 Potrubáři

71266 Stavební zámečníci

71267 Stavební klempíři