9622 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor

9622 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor

Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor provádějí údržbu a jednoduché opravy v budovách, areálech a zařízeních včetně souvisejících venkovních prostor.
Příklady pracovních činností:

opravy rozbitých oken, přepážek, dveří, plotů, zahradních grilů, zahradních stolů, poliček, skříní a jiných předmětů;

výměna vadných součástí, např. žárovek;

opravy a nátěry vnitřních a vnějších povrchů, např. stěn, stropů a plotů;

úpravy dveří a oken;

výměny těsnění vodovodních kohoutků;

instalace zábradlí a madel;

skládání uhlí a dřeva a jejich uskladnění do sklepů domácností a organizací.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pomocný údržbář

Příležitostný pomocný pracovník

Pomocný pracovník hotelové údržby

Pomocný pracovník údržby firemních areálů

Pomocný pracovník údržby budov a souvisejících pozemků

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
96220 Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

Nástrojaři a příbuzní pracovníci vyrábějí a opravují na zakázku vyrobené a speciální nástroje, sportovní zbraně, zámky, zápustky, modely, součásti strojů a jiné kovové předměty ručně i na obráběcích strojích, které obrábí kov v malých tolerancích.

Příklady pracovních činností:

čtení a výklad projektových výkresů a specifikací nástrojů, zápustek, prototypů nebo modelů;

příprava šablon a výkresů a stanovování pracovních postupů;

vizualizace a výpočet rozměrů, velikostí, tvarů a tolerancí dílů na základě specifikací;

nastavování, zabezpečování a měření kovových plechů a odlitků pro strojové zpracování;

seřizování, obsluha a údržba tradičních i počítačem řízených obráběcích strojů na řezání, vystružování, frézování, hoblování, vrtání, pilování a jiné opracování obrobků do předepsaných rozměrů a konečné podoby;

sestavování dílů při výrobě a opravách výrobních nástrojů, speciálních přípravků a měřidel;

opravy a úpravy sportovních a jiných ručních střelných zbraní;

výroba, sestavování, montáž, opravy a instalace zámků nebo jejich částí;

výroba a opravy kovových modelů pro přípravu licích forem;

vyznačování přímek a vztažných bodů na kovových předmětech pro další pracovníky, kteří je mají řezat, obrábět, frézovat, brousit nebo jinak opracovávat;

ověřování toho, zda jsou rozměry, souosost a průřezy hotových dílů v souladu se specifikacemi, a to za použití nástrojů pro přesné měřen,a testování řádného fungování hotových předmětů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Puškař

Zámečník

Modelář

Nástrojař

Výrobce zápustek

Výrobce výrobních nástrojů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Stavební zámečník – 7126

Obsluha kovoobráběcího stroje – 7223

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72221 Nástrojaři

72222 Zámečníci strojů

72223 Provozní zámečníci, údržbáři

72224 Strojírenští kovodělníci

72225 Rytci kovů

72226 Puškaři

72229 Ostatní pracovníci příbuzní nástrojařům

7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

7119 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby

Tato podskupina zahrnuje ostatní řemeslníky a kvalifikované pracovníky hlavní stavební výroby neuvedené jinde ve skupině 711 Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby. Patří zde například pracovníci demoličních prací a lešenáři.

Příklady pracovních činností:

výstup a vykonávání různých stavebních a konstrukčních údržbářských prací na vysokých stavbách, jako jsou věže a komíny;

výstavba dočasných kovových a dřevěných lešení na staveništích;

demolice budov a jiných staveb.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník demoličních prací

Lešenář

Opravář na vysokých věžích nebo komínech

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Montér suchých staveb – 7112

Dělník v oblasti výstavby budov – 9313

Dělník při demolici budov – 9313

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

71191 Stavební údržbáři budov

71192 Kvalifikovaní pracovníci demoličních prací

71193 Lešenáři

71194 Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb)

71195 Kvalifikovaní stavební dělníci hlavní stavební výroby

71199 Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby jinde neuvedení