3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace vykonávají pracovní úkoly související se spoluprací, koordinací a organizací na podporu řídících pracovníků a specialistů, dále připravují korespondenci, zprávy, záznamy a jiné specializované dokumenty týkající se průběhů jednání.

Příklady pracovních činností:

příprava administrativní korespondence a zápisů z jednání;

přebírání, navrhování a monitorování termínů plnění a navazujících termínů;

prověřování žádostí o setkání, plánování a organizace schůzek a služebních cest;

pomoc při přípravě rozpočtů, při monitorování výdajů, při přípravě návrhů smluv a příkazů k nákupům a akvizicím;

navazování kontaktů s dalšími zaměstnanci v různých záležitostech týkajících se provozu organizace;

příprava obchodní, technické a obdobné korespondence a vyhotovení odpovědí na dopisy;

vypracovávání doslovných zápisů z jednání legislativních shromáždění, soudů nebo jiných institucí těsnopisem a speciálními kancelářskými zařízeními;

dohled nad prací úředníků v oblasti administrativy.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v administrativě

Asistent pro korespondenci

Asistent manažera

Zpracovatel doslovných zápisů

Výkonný asistent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný administrativní pracovník nemocničního oddělení – 3344

Sekretář (všeobecný) – 4120

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

33431 Odborní asistenti v administrativě

33432 Odborní pracovníci hospodářské správy

33433 Odborní pracovníci organizace a řízení

33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů

33435 Odborní pracovníci v oblasti kvality a certifikace systému řízení (ISO)

33436 Odborní pracovníci vnitřních věcí státu a konzulárních služeb

33437 Odborní pracovníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví

33438 Odborní pracovníci v oblasti správy průmyslu a dopravy

33439 Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace