4311 Úředníci v oblasti účetnictví

4311 Úředníci v oblasti účetnictví

Úředníci v oblasti účetnictví vypočítávají, třídí a evidují číselné údaje, pro zajištění úplnosti finančních výkazů. Provádějí různé úkoly v oblasti výpočtů, zaúčtování a ověřování, aby získali základní finanční údaje pro vedení účetních výkazů.

Příklady pracovních činností:

kontrola údajů, zaúčtování a dokumentů tak, aby byly záznamy a kódy matematicky správné a přesné;

obsluha počítačů s účetním softwarem pro evidenci, ukládání a analýzu informací;

třídění, evidence a sumarizace číselných a finančních údajů pro sestavování a vedení finančních výkazů prostřednictvím finančních deníků, účetních knih a počítačů;

výpočet, příprava a vydávání účtů, faktur, výpisů z účtů a jiných finančních výkazů podle stanovených postupů;

sestavování statistických, finančních, účetních a auditorských zpráv a tabulek týkajících se např. peněžních příjmů a výdajů, závazků a pohledávek a zisků a ztrát.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Úředník v oblasti účetnictví

Úředník pro výpočty nákladů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Odborný pracovník v oblasti účetnictví – 3313

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

43111 Účetní všeobecní

43112 Účetní finanční a investiční

43113 Účetní materiáloví

43114 Pracovníci kalkulací, cen a nákladů

43115 Fakturanti

43119 Ostatní úředníci v oblasti účetnictví

1. stránka z celkem 11