5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek obsluhují pokladny, optické snímače cen, počítače nebo jiná zařízení pro záznam a přijímání plateb za nakoupené zboží, služby a vstupenky v obchodech, restauracích a prodejnách vstupenek a jízdenek.

Příklady pracovních činností:

přijímání a ověřování plateb v hotovosti, šeky, kreditními kartami nebo na splátky v obchodech, prodejnách vstupenek a jízdenek nebo podobných zařízeních;

vracení částek nazpět a vydávání platebních dokladů;

vydávání vstupenek na sportovní a kulturní akce;

počítání a zaznamenávání přijatých nebo vyplacených peněz a jejich porovnávání se záznamy pokladen o prodeji;

příjem hotovosti, kontrola podle účtenek a jiných dokumentů a příprava tržby k uložení do banky;

obsluha pokladny pro výpočet celkové částky, kterou mají klienti zaplatit nebo která má být vyplacena jim;

snímání a záznam cen a vážení zboží;

balení zboží a jeho ukládání do tašek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pokladník čerpací stanice

Pokladník v prodejně

Pokladník v organizaci

Prodavač jízdenek

Obsluha pokladny

Prodavač vstupenek na zábavní a sportovní akce

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Pracovník cestovního ruchu pro výdej cestovních jízdenek – 4221

Vedoucí pracovního týmu obsluhy pokladen – 5222

Prodavač v prodejně – 5223

Obsluha čerpací stanice – 5245

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

52301 Hlavní pokladníci v organizacích, prodejnách a různých zařízeních

52302 Pokladníci v organizacích

52303 Pokladníci v prodejnách

52304 Pokladníci a prodavači vstupenek v kulturních zařízeních

52305 Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě

52309 Ostatní pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

Obsluha čerpacích stanic prodává pohonné hmoty, maziva a další produkty pro motorová vozidla a poskytuje služby, jako je čerpání pohonných hmot, mytí, mazání a další drobná údržba motorových vozidel.

Příklady pracovních činností:

čerpání požadovaného množství pohonných hmot do nádrží a kanystrů;

kontrola a doplnění tlaku vzduchu v pneumatikách a hladiny oleje a dalších kapalin ve vozidlech;

mytí čelních skel a oken vozidel;

vykonávání drobné údržby vozidel, jako je výměna pneumatik, žárovek a stěračů;

údržba a provoz automatických myček vozidel;

přijímání plateb zákazníků za nákupy;

čištění výdejních stojanů, příjezdových cest, obchodu a zařízení;

kontrola zásob a příprava zpráv o prodaných pohonných hmotách, oleji, motoristických doplňcích a dalším zboží.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha čerpací stanice

Obsluha čerpací stanice na otevřeném prostranství

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Prodavač v prodejně – 5223

Pokladník čerpací stanice – 5230

Obsluha u pultu v samoobslužném bufetu – 5246
Poznámka

Pracovníci, kteří přijímají platby nebo prodávají zboží v prodejnách u čerpacích stanic, ale kteří neposkytují služby vně budovy, jako je pomoc při tankování, mazání, mytí a údržbě, do podskupiny 5245 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků nepatří.

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
52450 Obsluha čerpacích stanic a mycích linek dopravních prostředků

5223 Prodavači v prodejnách

5223 Prodavači v prodejnách

Prodavači v prodejnách prodávají různé zboží a služby veřejnosti přímo nebo prostřednictvím maloobchodních a velkoobchodních provozoven a poskytují informace o účelu a vlastnostech tohoto zboží a služeb.

Příklady pracovních činností:

zjištění požadavku zákazníka a poradenství o vybraném produktu, o jeho používání, ceně, doručení, záruce a péči o něj;

předvedení a podávání informací o zboží a službách, které provozovna zákazníkům nabízí;

prodej zboží a služeb, přijímání plateb různými platebními metodami, vystavování odbytových faktur a vystavování dokladů o prodeji prostřednictvím pokladen;

pomoc s řízením skladu, např. zásob produktů a podílení se na inventurách;

vyskládání a vystavování zboží určeného k prodeji a balení prodaného zboží.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Prodavač v prodejně

Prodavač v maloobchodní prodejně

Prodavač ve velkoobchodní prodejně

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řídící pracovník v maloobchodní prodejně – 1420

Prodavač potravin v kiosku – 5211

Prodavač potravin na tržišti – 5211

Prodavač potravin v pouličním stánku – 5211

Pouliční prodavač rychlého občerstvení – 5212

Provozovatel maloobchodní prodejny – 5221

Pokladník v prodejně – 5230

Obsluha u pultu v samoobslužném bufetu – 5246

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

52231 Prodavači smíšeného zboží

52232 Prodavači potravinářského zboží

52233 Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků

52234 Prodavači drogistického zboží, kosmetiky

52235 Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie

52236 Prodavači elektrotechniky, elektroniky a domácích potřeb

52237 Prodavači stavebnin a příbuzného materiálu

52238 Prodavači sportovních potřeb

52239 Prodavači ostatního zboží v prodejnách