7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb pokládají cihly, nařezané kameny a podobné stavební bloky do malty za účelem výstavby a opravy zdí, příček, oblouků a jiných částí stavby.

Příklady pracovních činností:

pokládání kamene, cihel a podobných stavebních bloků za účelem výstavby a opravy zdí, příček, krbů a jiných částí stavby, jako jsou komíny, topeniště, výměníky, pece a pícky, pilíře a výztuhy;

dláždění stezek, cest a chodníků;

pokládání cihel a vykonávání dalších zednických prací při výstavbě teras, zahradních zídek a jiných dekorací.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Zedník

Zedník komínář

Zedník používající cihly

Zedník používající tvárnice

Zedník ohnivzdorného zdiva

Montér suchých staveb

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kameník – 7113

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

71121 Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva)

71122 Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva

71123 Dlaždiči

71124 Montéři suchých staveb