8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel

Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel řídí a obsluhují těžká motorová vozidla pro přepravu zboží, kapalin a těžkých materiálů na krátké i dlouhé vzdálenosti.

Příklady pracovních činností:

řízení a obsluha těžkých motorových vozidel, jako jsou nákladní automobily, tahače s návěsem i bez návěsu, sklápěcí vozidla a speciální vozidla pro přepravu zboží, kapalin a těžkých materiálů na krátké i dlouhé vzdálenosti;

stanovení nejvhodnější trasy;

zajištění bezpečného uložení a přikrytí zboží s cílem zabránit ztrátám a poškození;

pomoc při vykládání a nakládání s použitím různých zvedacích a sklápěcích zařízení;

provádění drobné údržby vozidel, zajišťování velké údržby a oprav;

odhady hmotnosti nákladů s ohledem na dodržení limitů pro zatížení vozidel a zajištění bezpečného rozložení zátěže.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Řidič nákladního automobilu

Řidič míchače betonu

Řidič silničního vlaku

Řidič popelářského vozu

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:
Řidič malého dodávkového automobilu – 8322

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

83321 Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů)

83322 Řidiči tahačů

83323 Řidiči popelářských vozů

83324 Řidiči silničních úklidových vozidel

83325 Řidiči cisternových vozů

83326 Řidiči hasicích vozů

83329 Řidiči ostatních speciálních vozidel

832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

832 Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních)

Řidiči motocyklů a automobilů (kromě nákladních) řídí a obsluhují motocykly, motorové tříkolky, osobní automobily a malé dodávkové automobily pro přepravu osob, zboží a materiálů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení a obsluhu motocyklů, motorových tříkolek, osobních automobilů a malých dodávkových automobilů pro přepravu osob, zboží a materiálů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8321 Řidiči motocyklů

8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

8322 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři

Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů, taxikáři řídí a obsluhují osobní a malé dodávkové automobily pro přepravu cestujících, pošty a zboží.

Příklady pracovních činností:

řízení a obsluha osobních a malých dodávkových automobilů a taxíků;

řízení a obsluha osobních, malých dodávkových a malých nákladních automobilů určených pro doručování pošty nebo pro dodávku zboží;

pomoc cestujícím při manipulaci se zavazadly;

výběr jízdného a plateb za dodání a shromažďování dokumentů potvrzujících dodání;

obsluha telekomunikačních zařízení k ohlašování polohy a dostupnosti a pro příjem pokynů z řídícího střediska;

stanovení nejvhodnější trasy;

pomoc tělesně postiženým osobám;

obsluha zařízení pro usnadnění nástupu a výstupu tělesně postižených osob.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Taxikář

Řidič osobního automobilu

Řidič malého dodávkového automobilu

Obsluha parkovací služby

Řidič dopravy nemocných a raněných

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Řidič motorové rikši – 8321

Řidič autobusu – 8331

Řidič nákladního automobilu – 8332

Řidič pedálového vozidla – 9331

Obsluha tažené rikši – 9331

Kočí fiakrista – 9332

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:
83221 Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných)

83222 Taxikáři osobních a malých dodávkových automobilů

83223 Řidiči dopravy nemocných a raněných

833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

833 Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají

Řidiči nákladních automobilů, autobusů a tramvají řídí a obsluhují tahače, nákladní automobily, autobusy a tramvaje pro přepravu zboží, kapalin, těžkých materiálů, pošty a cestujících.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: řízení a obsluhu tahačů, nákladních automobilů, autobusů a tramvají pro přepravu zboží, kapalin, těžkých materiálů, pošty a cestujících.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8331 Řidiči autobusů, trolejbusů a tramvají

8332 Řidiči nákladních automobilů, tahačů a speciálních vozidel