7411 Stavební a provozní elektrikáři

7411 Stavební a provozní elektrikáři

Stavební a provozní elektrikáři instalují, udržují a opravují systémy elektrických rozvodů a souvisejících zařízení a příslušenství.

Příklady pracovních činností:

instalace, údržba a opravy systémů elektrických rozvodů a souvisejícího vybavení v různých typech budov, jako jsou školy, nemocnice, obchodní zařízení, obytné budovy a jiné stavby;

studium výkresů, schémat zapojení a norem za účelem stanovení návaznosti a postupu prácí;

plánování rozmístění a montáž elektrických rozvodů, elektrických zařízení a příslušenství na základě požadavků zakázky a příslušných norem;

kontrola elektrických systémů, zařízení a součástí pro stanovení možných nebezpečí a závad a zjišťování nutnosti úprav nebo oprav;

výběr, stříhání a připojování drátů a kabelů ke koncovkám a spojkám;

vyměřování a zakládání hlavních bodů instalace;

umísťování a instalování rozvodných desek;

testování spojitosti elektrických obvodů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Elektrikář

Stavební elektrikář opravář

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Elektroseřizovač – 7412

Elektromechanik – 7412

Montér elektrických rozvodů – 7413

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
74110 Stavební a provozní elektrikáři