8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

8212 Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení

Montážní dělníci elektrických, energetických a elektronických zařízení montují díly a součásti elektrických a elektronických zařízení podle přesně stanovených postupů.

Příklady pracovních činností:

montáž součástí a elektrických a elektronických zařízení, nastavení, vyrovnávání a připevňování jednotek k montážním skupinám a podskupinám s použitím ručních nebo elektrických nástrojů, spojování a mikrosvařování zařízení;

posouzení stanovených pracovních postupů, parametrů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montáži;

vedení záznamů o výrobě a provozu;

obsluha strojů na navíjení drátů používaných v elektrických zařízeních, jako jsou regulátory, transformátory, armatury, elektrické motory a generátory;

kontrola a testování hotových komponent, zařízení, elektroinstalace a obvodů, vyřazování vadných dílů a součástí určených k montáži.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montážní dělník elektrických svítidel

Montážní dělník akumulátorů

Montážní dělník navíjení cívek

Montážní dělník telefonů

Montážní dělník televizorů

Montážní dělník hodin

Montážní dělník elektrických zařízení

Montážní dělník elektronických zařízení

Montážní dělník akumulátorů

Montážní dělník navíjení cívek

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce meteorologických přístrojů – 7311

Mechanik elektronických přístrojů – 7421

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

82121 Montážní dělníci elektrických a energetických zařízení

82122 Montážní dělníci elektronických zařízení

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků

8219 Montážní dělníci ostatních výrobků

Montážní dělníci ostatních výrobků montují podle přesně stanovených postupů různé druhy výrobků, nezahrnující elektrické, elektronické a mechanické prvky.

Příklady pracovních činností:

montáže součástí a elektrických a elektronických systémů, nastavení, vyrovnávání a připevňování jednotek ke skupinám, podskupinám nebo konstrukcím s použitím ručních nebo elektrických nástrojů, spojování a mikrosvařování zařízení;

posouzení stanovených pracovních postupů, parametrů, schémat a nákresů s ohledem na určení potřebných materiálů a pokynů k montážím;

vedení záznamů o výrobě a provozu;

kontrola a testování hotových komponent a zařízení;

vyřazování vadných výrobků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Montážní dělník výrobků ze dřeva

Montážní dělník výrobků z textilu

Montážní dělník výrobků z kůže

Montážní dělník výrobků z pryže

Montážní dělník výrobků ze skla a keramiky

Montážní dělník výrobků z kombinovaných materiálů

Montážní dělník jízdních kol

Montážní dělník dveří

Montážní dělník brýlových obrub

Montážní dělník nábytku ze dřeva

Montážní dělník výrobků z lepenky

Montážní dělník rolet

Montážní dělník šperků

Montážní dělník nožů

Montážní dělník zavazadel

Montážní dělník psacích per a tužek

Montážní dělník termosek

Montážní dělník střeliv

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

82191 Montážní dělníci výrobků z kovů

82192 Montážní dělníci výrobků z pryže a plastů

82193 Montážní dělníci výrobků ze dřeva a příbuzných materiálů

82194 Montážní dělníci výrobků z kartonu a papíru

82195 Montážní dělníci výrobků z textilu a kůže

82196 Montážní dělníci výrobků ze skla a keramiky

82197 Montážní dělníci výrobků z kombinovaných materiálů

82199 Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů