7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob foukají, formují, lisují, řežou, ořezávají, brousí a leští sklo a podle vzorů formují roztavené sklo.

Příklady pracovních činností:

ohřívání skla do ohebného stavu na plynových hořácích nebo v pecích a otáčení skla pro rovnoměrný ohřev;

foukání a ohýbání skleněných trubek do určených tvarů pro vytvoření výbavy pro vědecké účely, jako jsou baňky, křivule a pipety;

broušení a leštění skleněných předmětů a jejich částí za účelem odstranění vad, přípravy povrchů pro další úpravu, vyhlazování a leštění ostrých hran s použitím brusných pásů nebo leštících kruhů;

kontrola skleněného materiálu a hotových výrobků, označování a vyřazování kusů s vadami, jako jsou kaňky, skvrny, šrámy, trhliny, odštěpení, poškrábání a nepřijatelné tvary či povrchy;

studium pracovních pokynů pro určení rozměrů, umístění brusu a množství hmoty k obroušení;

sledování měřidel, počítačových sjetin a videozáznamů na monitorech pro ověření stanovených podmínek pro zpracování a provedení případných úprav;

pokládání vzorů a výkresů na sklo, měření rozměrů a označení řezných linií s použitím nástrojů na řezání skla, řezání skla podle narýsovaných čar nebo podle zakreslených vzorů;

nastavení, obsluha a úpravy počítačem řízených nebo robotických zařízení na řezání skla;

kontrola, vážení a měření výrobků s použitím nástrojů, jako jsou mikrometry, posuvná měřítka, zvětšovací skla a pravítka, s cílem ověřit, zda vyhovují daným parametrům;

regulace teploty pece podle zpracovávaného druhu skla;

přenášení vzorů z kreseb výkresů v původní velikosti na předlohový papír pomocí rydel, aby mohly být barevně odlišeny jednotlivé skleněné části;

nanášení stříbrného roztoku na sklo stříkací pistolí pro vytvoření zrcadlové plochy;

rozvržení řezů a broušení optického a jiného skla podle stanovených rozměrů a hmotnosti pro formování polotovarů čoček a pro použití do hodinek ve formě krystalů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Sklofoukač

Řezač skla

Brusič skla

Sklář

Umělecký sklenář

Pracovník konečné úpravy skla

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha pece na výrobu skla – 8181

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

73151 Umělečtí skláři a umělečtí sklenáři

73152 Skláři dutého, lisovaného a technického skla

73153 Brusiči skla

73154 Výrobci bižuterie

73155 Výrobci skleněných ozdob

7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů

Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů brousí a leští kovové povrchy a ostří nástroje.

Příklady pracovních činností:

obsluha stacionárních nebo přenosných leštiček;

ostření řezných nástrojů a přístrojů pomocí brusných kotoučů nebo mechanicky poháněných brusek;

opravy, seřizování a ostření pilových listů a zubů válců textilních mykacích strojů;

osazování brusnými kotouči podle specifikací;

sledování obrábění, aby se zjistilo, kdy je nutné stroj seřídit; zastavování strojů v případě problémů;

kontrola obrobků pohmatem a měřením, aby se zajistilo, zda povrch a rozměry vyhovují specifikacím;

výběr brusných kotoučů a jejich montáž do strojů podle specifikací, a to pomocí ručního nářadí a s využitím znalostí brusných materiálů a procesů broušení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Ostřič nožů

Brusič nástrojů

Leštič kovů

Dělník konečné úpravy kovů

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha zařízení na povrchovou úpravu kovů – 8122

Obsluha zařízení na leštění kovů – 8122

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

72241 Brusiči nástrojů a kovů

72242 Leštiči nástrojů a kovů

72243 Ostřiči nástrojů a kovů

7113 Kameníci, řezači a brusiči kamene

7113 Kameníci, řezači a brusiči kamene

Kameníci, řezači a brusiči kamene řežou a tvarují tvrdé a měkké kamenné bloky a desky pro výstavbu a údržbu kamenných konstrukcí a historického zdiva a vyřezávají a vytesávají tvary z kamene.

Příklady pracovních činností:

zarážení klínů do vytěženého kamene s cílem nalámat kvádry a desky;

výběr žulových, mramorových a jiných kamenných desek a bloků a jejich třídění podle kvality;

řezání, tvarování a povrchová úprava stavebních a sochařských kamenů, jako jsou žula nebo mramor, ručními nástroji nebo ručním elektrickým nářadím;

vytváření vzorů a přenášení tvarů na kámen pro následné úpravy související např. s řezáním, vyhlazením a vrtáním;

řezání a vyřezávání znaků, postav a vzorů do kamenných bloků používaných při stavbě monumentů nebo pomníků;

usazování kamenů při stavbě monumentů a pomníků;

oprava a výměna kamenických prvků na starých budovách, kostelech a památkových objektech.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Leštič kamene

Štípač kamene

Vyřezávač kamene

Řezač kamene

Řezač žuly

Kameník

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obkladač mramorem – 7122

Obsluha zařízení na zpracování kamene – 8112

Obsluha drtičů nerostů – 8112

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
71130 Kameníci, řezači a brusiči kamene

8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

8181 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin

Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla, keramiky a stavebnin obsluhuje a monitoruje pece a ostatní stroje a zařízení určené na výrobu, žíhání, tvrzení a zdobení skla, keramiky, porcelánu, dlaždic, obkládaček a cihel.

Příklady pracovních činností:

obsluha a monitorování sklářských pecí na výrobu skla tavením a roztavováním předem smíchaných přísad;

dohled na zařízení pro nástřik povrchového tvrdidla na skleněné výrobky za tepla nebo za studena;

obsluha a údržba strojů, které lisují nebo foukají roztavenou sklovinu do forem a tvarují nádoby, jako jsou lahve, džbány a skleničky;

obsluha ručních lisů na lisování skla do požadovaného tvaru;

obsluha protahovacích pecí na zpracování skloviny na tabule plochého skla;

obsluha a monitorování strojů a zařízení na výrobu plaveného skla;

obsluha a údržba strojů na broušení, vrtání, pískování, vyrovnávání, zdobení, omývání a leštění skla a skleněných výrobků;

seřizování a obsluha lisovacích strojů na výrobu keramických výrobků z mokré hlíny;

obsluha strojů pro míchání hlíny s vodou a hnětení směsi do vhodného plastického nebo polotekutého stavu pro výrobu keramických výrobků;

obsluha a monitorování pecí na vypalování keramických a porcelánových výrobků a na vypalování cihel, dlaždic a obkládaček;

obsluha a monitorování strojů na výrobu glazury a abraziv;

obsluha a monitorování strojů protlačujících sklovinu při výrobě sklolaminátových vláken;

prověřování hotových výrobků s cílem odhalit praskliny, trhliny, lomy a barevné nebo jiné vady.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha pece na výrobu skla

Obsluha pece na výrobu cihel

Obsluha pece na výrobu dlaždic a obkladaček

Obsluha pece na výrobu keramiky

Obsluha strojů na foukání skla

Obsluha strojů na mísení hlíny

Obsluha strojů na mísení skla

Obsluha strojů na malbu keramiky

Obsluha strojů na malbu skla

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Výrobce cihel, dlaždic a obkládaček – 7314

Sklofoukač – 7315

Brusič skla – 7315

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81811 Obsluha strojů a zařízení na výrobu skla

81812 Obsluha strojů a zařízení na výrobu keramiky a porcelánu (kromě cihel a dlaždic)

81813 Obsluha strojů a zařízení na výrobu cihel, dlaždic a jiných kameninových výrobků

81814 Obsluha strojů a zařízení na betonové výrobky

7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

7549 Řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

Tato podskupina zahrnuje řemeslné pracovníky a pracovníky v dalších oborech neuvedené jinde v hlavní třídě 7 Řemeslníci a opraváři. Patří zde např. pracovníci, kteří odlévají, řežou, brousí a leští optické čočky.

Příklady pracovních činností:

zahřívání, odlévání a lisování optického skla k výrobě surových čoček;

broušení a leštění surových čoček.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Brusič optických čoček

Formíř optických čoček

Razítkář

Formíř nekovových forem

Aranžér květin

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Formíř ve slévárně – 7211

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75491 Báňští záchranáři a mechanici báňské záchranné služby

75492 Modeláři a formíři (kromě modelářů a formířů ve slévárenství)

75499 Ostatní řemeslní pracovníci a pracovníci v dalších oborech jinde neuvedení

731 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

731 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel

Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel spojují umělecké a manuální dovednosti při navrhování, výrobě, opravách, úpravách, údržbě a zdobení přesných přístrojů, hudebních nástrojů, šperků a jiných předmětů z drahých kovů a hrnčířských a porcelánových výrobků. Používají tradiční i nové metody řezby, tváření, montáže, tkaní a zdobení různých předmětů ze skla, keramiky, textilu, slámy, kamene, dřeva a kůže.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: výrobu, kalibraci, opravy, údržbu a instalaci hudebních nástrojů a přesných přístrojů; výrobu, úpravy, opravy nebo oceňování šperků, obřadních a náboženských předmětů, zlata, stříbra a jiných drahých kovů nebo drahých kamenů; řezání, hlazení, leštění a zasazování drahých kamenů a polodrahokamů včetně drahokamů a diamantů a rytí vzorů na šperky a předměty z drahých kovů; ruční nebo strojovou výrobu hrnčířských, porcelánových a sanitárních výrobků, cihel, dlaždic, obkládaček a brusných kotoučů; foukání, tvarování, lisování, řezání, ořezávání, broušení a leštění skla, tvarování taveného skla podle vzorů; zdobení předmětů ze dřeva, kovu, textilu, skla, keramiky a jiných materiálů, plánování, grafické návrhy a malování písmen, postav, monogramů a vzorů pro výrobu nápisů; používání tradičních postupů, např. sušení a impregnace pro přípravu dřeva, slámy, ratanu, rákosí, hlíny, lastur a jiných materiálů, řezání, tvarování, sestavování, tkaní nebo malování a zdobení různých předmětů pro osobní potřebu, využití v domácnosti a pro dekorativní účely; přípravu materiálů pro výrobu proutěného nábytku, kartáčů a košťat a pletení různých druhů košíků; používání tradičních technik a vzorů pro výrobu tkaných látek, pleteného, vyšívaného a jiného oblečení a předmětů do domácnosti.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

7312 Výrobci a opraváři hudebních nástrojů, ladiči

7313 Klenotníci, zlatníci a šperkaři

7314 Keramici a pracovníci v příbuzných oborech

7315 Skláři, brusiči skla, výrobci bižuterie a skleněných ozdob

7316 Malíři, rytci a příbuzní pracovníci pro zdobení skla, keramiky, kovu, dřeva a jiných materiálů
7317 Tradiční zpracovatelé dřeva, proutí a příbuzných materiálů

7318 Tradiční zpracovatelé textilu, kůží a příbuzných materiálů

7319 Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel jinde neuvedení

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

722 Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci kovají pruty, tyče nebo ingoty ze železa, oceli a jiných kovů, vyrábějí různé nástroje, zařízení a jiné předměty, seřizují nebo seřizují a obsluhují různé obráběcí stroje, leští a ostří výrobky z kovů.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: kování železa, oceli a dalších kovů, výrobu a opravy různých nástrojů, zařízení a jiných předmětů; seřizování nebo seřizování a obsluhu různých přesných strojů s malou výrobní tolerancí; leštění a ostření výrobků z kovů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7221 Kováři

7222 Nástrojaři a příbuzní pracovníci

7223 Seřizovači a obsluha obráběcích strojů (kromě dřevoobráběcích)

7224 Brusiči, leštiči a ostřiči nástrojů a kovů