2655 Herci

2655 Herci

Herci hrají role ve filmu, televizi, rozhlasu a v divadlech.

Příklady pracovních činností:

učení se textů, hraní rolí v divadlech, v reklamách, televizi, rozhlase a ve filmu;

vžívání se do postav vytvořených dramatikem nebo spisovatelem a jejich sdělování publiku;

vyprávění příběhů nebo předčítání literárních děl s cílem vzdělávat nebo pobavit publikum;

účast na konkurzech s cílem získat roli;

příprava na vystoupení na zkouškách podle pokynů a pod vedením režiséra a producenta;

čtení scénářů a rešerší s cílem vcítit se do role, tématu a děje;

hraní rolí a zosobňování postav ve filmových, televizních, rozhlasových a divadelních produkcích.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Herec

Mim

Vypravěč

Dabér

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kaskadér – 3435

Komparzista – 3435

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26550 Herci

2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

2654 Režiséři, dramaturgové, produkční a příbuzní specialisté

Režiséři, dramaturgové a produkční dohlíží a řídí technické a umělecké aspekty filmu, televizních a rozhlasových programů a jevištních vystoupení.

Příklady pracovních činností:

výběr autorů, studium scénářů s cílem určit způsob umělecké interpretace, vedení herců;

řízení všech aspektů dramatických produkcí na jevišti, v televizi, rozhlase a ve filmu včetně výběru herců a konečných rozhodnutí o kostýmech, jevištních stavbách a zvukových a světelných efektech;

plánování, organizace a kontrola scén a harmonogramů při produkci představení, filmů, televizních a rozhlasových programů;

přijímání a dohled nad všemi technickými pracovníky, rozhodování o pojetí, rozsahu a časovém plánu produkce;

vedení archivů produkce a vyjednávání o honorářích;

vytváření, plánování, psaní scénářů pro záznam, videozáznam a střih programů;

dohled na úpravy exteriéru, umístění rekvizit, osvětlení a zvuková zařízení.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Režisér dokumentarista

Filmový střihač

Režisér hraných filmů

Hlavní kameraman

Ředitel techniky

Ředitel televizní nebo rozhlasové techniky

Divadelní producent

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Producent televizních zpráv – 2642

Vedoucí scény – 3435

Technik v oblasti vysílání – 3521

Zvukař – 3521

Technik videozáznamu – 3521

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

26541 Režiséři

26542 Dramaturgové

26543 Produkční

26544 Hlavní kameramani

26549 Ostatní specialisté v rozhlasu, televizi, filmu a divadle

2641 Spisovatelé a příbuzní pracovníci

2641 Spisovatelé a příbuzní pracovníci

Spisovatelé a příbuzní pracovníci provádějí rešerše a píší knihy, náměty, scénáře, hry, eseje, projevy, návody, specifikace a jiné materiály (kromě pro noviny, časopisy a jiná periodika) za účelem publikace nebo prezentace.

Příklady pracovních činností:

koncipování, psaní a úprava románů, her, scénářů, poezie a jiných materiálů pro publikaci a prezentaci;

provádění rešerší s cílem určit konkrétní obsah a získat další nezbytné informace;

psaní scénářů, včetně bodových, příprava pořadů pro divadelní, filmovou, rozhlasovou a televizní produkci;

analyzování materiálů, jako jsou poznámky a výkresy, dále tvorba návodů, pokynů pro uživatele a jiných dokumentů jasně a stručně popisujících instalaci, provoz a údržbu softwaru, elektronických, mechanických a jiných zařízení;

psaní brožur, učebnic nebo podobných technických publikací;

výběr materiálů pro publikování, kontrola stylu, gramatiky a přesnosti obsahu, zajišťování nezbytných korektur a kontroly obtahů před tiskem.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Spisovatel

Vydavatel knih

Esejista

Autor píšící do interaktivního média

Romanopisec

Dramatik

Básník

Scénárista

Autor projevů

Autor technických článků

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Reklamní textař – 2431

Autor článků pro styk s veřejností – 2432

Novinář – 2642

Vydavatel novin – 2642

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
26410 Spisovatelé a příbuzní pracovníci

265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté

265 Výkonní umělci a příbuzní specialisté

Výkonní umělci a příbuzní specialisté sdělují myšlenky, dojmy a skutečnosti v široké škále médií s cílem dosáhnout určitého efektu; interpretují skladby, jako jsou partitury a scénáře, s cílem předvést nebo řídit představení a moderují takováto představení nebo jiné mediální události.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vytváření koncepcí a tvorba vizuálních forem umění; vytváření koncepcí a skládání vlastní hudby; vytváření návrhů, režie, zkoušky a prezentace hudebních, tanečních, divadelních a filmových produkcí; přebírání tvůrčí, finanční a organizační odpovědnosti za produkci televizních programů, filmů a divadelní produkce; studium scénářů, her, knih a příprava a zkoušení představení; výběr a uvádění hudby, videa a jiných zábavních materiálů a prezentace komerčních a veřejných oznámení.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

2651 Výtvarní umělci

2652 Hudebníci, zpěváci a skladatelé

2653 Tanečníci a choreografové

2654 Režiséři, dramaturgové a produkční

2655 Herci

2656 Moderátoři v rozhlase, televizi a ostatní moderátoři

2659 Výkonní umělci a příbuzní specialisté jinde neuvedení