2264 Fyzioterapeuti specialisté

2264 Fyzioterapeuti specialisté

Fyzioterapeuti specialisté posuzují, plánují a realizují rehabilitační programy, které zlepšují, obnovují a maximalizují pohybové funkce a schopnosti, snižují bolest, léčí nebo provádějí prevenci fyzické zátěže spojené se zraněním, onemocněním a dalšími defekty. Fyzioterapeuti specialisté používají různé druhy fyzikálních terapií a metod, jako jsou pohyb, ultrazvuk, teplo, laser a další metody.

Příklady pracovních činností:

provádění svalových, nervových, kloubních a funkčních testů pro zjištění a posouzení zdravotních potíží pacientů;

navrhování léčebných programů na snížení bolestí, pro posílení svalů, zlepšení kardiovaskulárních a respiračních funkcí, obnovení pohyblivosti kloubů a zlepšení rovnováhy a koordinace;

vytváření, provádění a sledování programů a léčebných postupů využívajících při léčbě pacientů terapeutické vlastnosti fyzické aktivity, tepla, chladu, masáže, manipulace, hydroterapie, elektroterapie, ultrafialového a infračerveného světla a ultrazvuku;

informování pacientů a jejich rodinných příslušníků o procedurách, ve kterých je nezbytné pokračovat i v domácím prostředí;

evidence informací o zdravotním stavu pacientů a jejich reakcích na léčbu, sdílení informací s dalšími specialisty v oblasti zdravotnictví pro zajištění průběžné a komplexní léčby;

vytváření a provádění screeningových a preventivních programů běžných onemocnění a zdravotních potíží;

dohled nad prací odborných a jiných pracovníků v oblasti rehabilitace.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný fyzioterapeut pro geriatrii

Odborný fyzioterapeut pro pediatrii

Odborný fyzioterapeut pro ortopedii

Fyzioterapeut specialista
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Ergoterapeut se specializací – 2269

Podiatr – 2269

Odborný pracovník v oblasti akupresury – 3255

Odborný pracovník v oblasti šiatsu – 3255

Odborný pracovník v oblasti hydroterapie – 3255

Odborný masér ve zdravotnictví – 3255

Osteopat – 3259

Chiropraktik – 3259

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

22641 Odborní fyzioterapeuti pro neurologii

22642 Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství

22643 Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii

22644 Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii

22649 Ostatní fyzioterapeuti specialisté

3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace poskytují fyzioterapeutickou léčbu pacientům v případech, kdy zranění, onemocnění nebo defekt ohrožuje jejich pohybové funkce. Terapie jsou obvykle prováděny přesně podle rehabilitačních plánů vypracovaných fyzioterapeuty nebo jinými specialisty v oblasti zdravotnictví.

Příklady pracovních činností:

používání manuální léčby, jako jsou masážní nebo tlaková terapie;

využívání elektrických forem léčby, ultrazvuku a jiných fyzikálních terapií používajících speciální techniky a zařízení, včetně infračervených lamp, mokrých obkladů a herbální a minerální terapie;

podávání instrukcí, motivování, ochrana a asistence pacientům v průběhu provádění fyzické aktivity, relaxačních technik a jiných aktivit na zlepšení funkcí;

konzultace s fyzioterapeuty a dalšími poskytovateli zdravotní péče s cílem vyhodnotit informace o pacientech a naplánovat, upravit a koordinovat léčbu;

sledování a záznam účinnosti léčby, včetně měření rozsahu pohybu kolenního kloubu a monitorování životních funkcí;

příprava pacientů na ortopedické podpěry, protézy a opěrné pomůcky, jako jsou berle a instruování, jak tyto pomůcky používat.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Odborný pracovník v oblasti elektroterapie

Odborný pracovník v oblasti akupresury

Odborný pracovník v oblasti šiatsu

Odborný pracovník v oblasti hydroterapie

Odborný pracovník v oblasti fyzioterapie

Odborný masér ve zdravotnictví

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Fyzioterapeut specialista – 2264

Podiatr – 2269

Ergoterapeut se specializací – 2269

Chiropraktik – 3259

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

32551 Fyzioterapeuti s osvědčením

32552 Fyzioterapeuti bez osvědčení

32553 Odborní maséři ve zdravotnictví

32559 Ostatní odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

226 Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví

Ostatní specialisté v oblasti zdravotnictví poskytují zdravotnickou péči v oblasti zubního lékařství, farmacie, ochrany veřejného zdraví, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, fyzioterapie, výživy, rehabilitace a terapie sluchu, řeči a zraku. Tato skupina zahrnuje všechny specialisty v oblasti zdravotnictví, kromě lékařů, specialistů v oblasti tradiční a alternativní medicíny, všeobecných sester a porodních asistentek se specializací a nelékařských praktiků.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: vyšetření pacientů nebo klientů a určení charakteru zdravotních potíží a onemocnění; vytvoření a realizace léčebných plánů, hodnocení a záznam zdravotního stavu pacientů; diagnostika a léčba onemocnění, zranění a malformací chrupu, úst, čelistí a souvisejících tkání; skladování, uchovávání, testování a výdej léčivých produktů, poradenství o jejich užívání a nepříznivých vedlejších účincích; posouzení, plánování a realizace programů pro rozlišení, monitorování a kontrolu faktorů životního prostředí, které mohou potenciálně ovlivnit lidské zdraví, dále pro zlepšení nebo obnovení životních funkcí, maximalizaci pohybových schopností, úlevu od bolestí nebo zvýšení pozitivního vlivu zdravého stravování a výživy na lidské zdraví; diagnostiku, řízení a léčbu zdravotních poruch ovlivňujících schopnost slyšet, dorozumět se, polykat a vidět; poradenství v oblasti následné léčby a péče, poskytování nebo sjednávání rehabilitace; v případě potřeby předávání klientů a konzultace s dalšími specialisty a odbornými pracovníky v oblasti zdravotnictví.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

2261 Zubní lékaři

2262 Farmaceuti

2263 Specialisté v oblasti ochrany veřejného zdraví

2264 Fyzioterapeuti specialisté

2265 Specialisté v oblasti dietetiky a výživy

2266 Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie

2267 Specialisté v oblasti optiky a optometrie

2269 Specialisté v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení