8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

8182 Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení

Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení udržuje a provozuje různé typy parních strojů, kotlů, turbín a pomocného zařízení, které poskytuje energetické a technické služby pro objekty komerční, průmyslové, budovy institucí, na pracovištích a na palubě lodí nebo plavidel s vlastním pohonem.

Příklady pracovních činností:

obsluha, čištění, mazání a sledování parních turbín, kotlů a pomocných zařízení, např. čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení, která dodávají a udržují páru a elektřinu pro budovy, námořní plavidla nebo pneumatické nástroje;

analýza a zaznamenávání odečtů přístrojů, odstraňování závad a provádění drobných oprav, aby se předešlo selhání zařízení nebo systému;

sledování a kontrolování, zda zařízení fungují efektivně, zajišťování udržování hladiny vody, chemikálií a paliva v požadované výšce;

topení v topeništích na uhlí, manuální nebo pomocí přikládačů a plynových nebo olejových kotlů s využitím automatického přívodu plynu nebo olejových čerpadel;

zkoušení jakosti vody v kotlích nebo zařizování zkoušení, seřizování a přijímání potřebných nápravných opatření, například přidávání chemikálií, aby se zabránilo korozi a tvorbě škodlivých usazenin;

sledování ukazatelů lodních motorů, strojů a zařízení, zaznamenávání proměnných a hlášení odchylek sloužícímu lodnímu strojnímu důstojníkovi;

obsluha a údržba ventilů a čerpadel na odčerpávání kapalin.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Topič

Obsluha kotle

Obsluha lodního kotle

Obsluha parního stroje

Obsluha parní turbíny

Obsluha kremačního zařízení

Strojníci stacionárních strojů a zařízení

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Lodní technik – 3151

Mechanik stacionárních motorů – 7233

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

81821 Obsluha parních turbín

81822 Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv)

81823 Obsluha kotlů lodí a lokomotiv

81824 Obsluha tepelných motorů

81825 Obsluha zařízení spaloven
81829 Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

817 Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru

Obsluha strojů a zařízení na zpracování dřeva a výrobu papíru sleduje, obsluhuje a kontroluje zařízení na pilách, která řežou dřevo a dýhy, vyrábějí překližku a jinak zpracovávají dřevo k dalšímu použití.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: prohlížení kulatiny a neopracovaného řeziva k určení velikosti, stavu, jakosti a jiných vlastností, aby se rozhodlo o provedení nejlepšího pořezu řeziva; obsluhu automatizovaného zařízení pro podávání kulatiny do laserových snímačů, které určí nejproduktivnější a nejvýhodnější řezací vzory; třídění, rovnání a umísťování kulatiny a dřevěných polen na dopravníky a soustruhy z nákladních automobilů ke zpracování na třísky, dýhy a buničinu; obsluhu a sledování třídiček, bělicích zařízení, vařáků, směšovacích nádrží, praček a jiných strojů a zařízení na zpracování buničiny, které provádějí jeden nebo více kroků v rámci zpracování celulózy; obsluhu a sledování strojů a zařízení např. na sušení, hlazení, štípání, laminování, pokrývání, rozřezání, ořezání a natažení papíru a provedení dokončovacích procesů; sledování ukazatelů na ovládacích panelech, měřidel, indikátorů hladiny a jiných přístrojů, strojů a zařízení k odhalení jejich poruch a k zajištění provádění jednotlivých kroků podle specifikací; obsluhu a sledování strojů na vkládání jádra překližky, lisů na překližku s topnými deskami a strojů, které řežou dýhy; přepravování zpracovaných dřevěných výrobků na pracovní plochy.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

8171 Obsluha strojů a zařízení na výrobu a zpracování papíru
8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

8172 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva kontroluje, obsluhuje a řídí zařízení na řezání kulatiny na neopracované řezivo, řezání dýh, výrobu překližek a třískových desek a jiné zpracování dřeva k dalšímu použití.

Příklady pracovních činností:

prohlížení kulatiny a neopracovaného řeziva k určení velikosti, stavu, jakosti a jiných charakteristik, aby se rozhodlo o provedení nejlepšího pořezu řeziva, nebo obsluze automatizovaného zařízení pro podávání kulatiny do laserových snímačů, které určí nejproduktivnější a nejvýhodnější řezací vzory;

obsluha a sledování zařízení pro podávání a dopravu kmenů;

obsluha a sledování zařízení na pile a kmenových, rozmítacích a vícelistových pil na řezání kmenů, úkosů, špalků, desek nebo tvarových dílců, odstraňování drobných chyb z nařezaného dřeva upraveného na řezivo různé velikosti a řezání nebo štípání řezaných a štípaných šindelů;

obsluha a sledování strojů na vkládání jader překližek, lisů na překližku s topnými deskami a strojů, které řežou dýhy;

čistění a mazání zařízení pily.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha pily

Dělník na pile

Obsluha kotoučové pily

Obsluha strojů a zařízení na řezání z kulatiny

Obsluha lisu na překližky

Obsluha hoblovky na dřevo

Obsluha zkracovačky řeziva

Obsluha strojů na výrobu dýhy

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Obsluha sušárny dýh – 7521

Obsluha sušicí pece – 7521

Obsluha dřevoobráběcího stroje – 7523

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
81720 Obsluha automatizovaných strojů a zařízení na prvotní zpracování dřeva

7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

Kvalitáři a testovači výrobků (kromě potravin a nápojů) kontrolují, zkoušejí, třídí, vzorkují a váží suroviny, vyrobené části a nepotravinářské zboží vyráběné nebo prodávané, aby bylo zajištěno dodržování jakostních norem, odhalení vad, trvanlivost a odchylky od specifikací a aby se uvedené suroviny, konstrukční části a zboží roztřídilo a zařadilo podle jakosti.

Příklady pracovních činností:

kontrolování a zkoušení, zda výrobky, součásti a materiály odpovídají specifikacím a normám;

třídění a zařazování přírodních textilních vláken pro spřádání a navíjení;

vyřazování nebo odmítání výrobků, materiálů a zařízení, která nesplňují specifikace;

analýza a výklad výkresů, dat, příruček a jiných materiálů k určení specifikací a kontrolních a zkušebních postupů;

informování řídících pracovníků a jiného personálu o výrobních problémech a pomoc při identifikování a nápravě těchto problémů;

zaznamenávání kontrolních nebo zkušebních dat, například hmotnosti, teploty, sklonu nebo vlhkosti, a množství zkontrolovaných nebo roztříděných údajů;

označování položek údaji, jako je jakostní třída a schválení, nebo jejich vyřazení;

měření rozměrů výrobků pomocí nástrojů, např. pravítky, posuvnými měřítky, kontrolními měřidly nebo mikrometry;

analýza údajů z testů a výpočty potřebné k určení výsledků zkoušek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pracovník na třídění výrobků

Pracovník na třídění vlny

Defektoskopista

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Kontrolor bezpečnosti výrobků – 3257

Kvalitář ovoce – 7515

Kvalitář zeleniny – 7515

Kvalitář kožešin – 7531

Kvalitář surových kůží – 7535

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
75430 Kvalitáři a testovači výrobků (kromě potravin a nápojů)

7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci

7531 Krejčí, kožešníci a kloboučníci

Krejčí, kožešníci a kloboučníci vyrábějí, zkoušejí, upravují a opravují oděvy šité na míru i ručně vyrobené. Vyrábějí oděvy na zakázku, jako jsou obleky, kabáty a šaty, z textilií, jemné kůže, kožešin a jiných materiálů nebo vyrábějí klobouky a paruky podle požadavků zákazníků a výrobců.
Příklady pracovních činností:

výroba kabátů, obleků, sukní, košilí, halenek, prádla, korzetů, klobouků, paruk a podobných oděvních součástí, často podle individuálních požadavků klientů;

výběr textilií, kůže nebo kožešin, které odpovídají požadovaným velikostem, barvám, struktuře a jakosti oděvů, jejich stříhání podle oděvních střihů a aranžování na vzory podle návrhu oděvu;

provádění úprav oděvů, jako je zužování nohavic a klop a přidávání nebo odstraňování vycpávek;

výběr a úprava komerčních modelů podle přání zákazníků a možností výrobců;

zkoušení, úpravy a opravy šatů, kabátů a jiných oděvů šitých na míru podle požadavků zákazníků;

výroba a péče o kostýmy používané v divadelní, televizní a filmové tvorbě;

skládání, skrucování a řasení materiálů, například saténu a hedvábí, dále šití umělých květin, mašlí ze stuh, látek kolem dýnek a kremp pro tvarování a zdobení klobouků;

šití a poutkování materiálů a vlasů pro výrobu paruk;

mísení odstínů vlasů tak, aby paruky získaly přirozený vzhled, úpravy vlasů do určitého tvaru a sešívání vlasů do příčesků;

výroba, změny, úpravy a opravy kožešinových oděvů a jiných výrobků z kožešin;

získávání kožešin a kůží ze starých kabátů, vlepování tkanin do kožichů, zkracování kožešinových oděvů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kožešník

Krejčí

Pracovník na třídění kožešin

Kloboučník

Kvalitář kožešin
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Umělecký zpracovatel textilu – 7318

Švadlena – 7533

Obsluha šicího stroje – 8153

Obsluha vyšívacího stroje – 8153

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75311 Krejčí

75312 Kožešníci

75313 Kloboučníci

7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

7515 Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci

Ochutnávači, degustátoři a kontroloři kvality potravin a nápojů a příbuzní pracovníci kontrolují, ochutnávají a třídí různé druhy zemědělských produktů, potravin a nápojů.

Příklady pracovních činností:

kontrola, zkoušení, ochutnávání a očichávání zemědělských produktů, potravin a nápojů v různých fázích zpracování;

určování kvality, chuťové přijatelnosti pro spotřebitele a přibližné hodnoty výrobků a jejich zařazování do příslušných tříd;

vyřazování nekvalitních výrobků;

zaznamenávání jakostních tříd a identifikačních čísel na etikety, do přejímacích listů nebo do prodejek;

vážení a měření výrobků.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Ochutnávač potravin

Degustátor likérů

Ochutnávač čajů

Degustátor vína

Kvalitář výroby potravin

Kvalitář ovoce

Kvalitář zeleniny

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Vinohradník – 6112
Poznámka

Vinohradník, který zároveň vypěstovanou vinnou révu zpracovává na víno, je zařazen do podskupiny 6112. Vinař, výrobce vína, jehož pěstitelská činnost je minimální, je zařazen do podskupiny 7515.

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75151 Ochutnávači, degustátoři

75152 Kontroloři kvality potravin a nápojů

75153 Sládci a sladovníci

75154 Vinaři

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

752 Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci

Zpracovatelé dřeva, truhláři (kromě stavebních) a příbuzní pracovníci konzervují a zpracovávají dřevo, vyrábějí, zdobí a opravují dřevěný nábytek, vozidla a jiné dřevěné výrobky a součásti. Dále obsluhují a seřizují zařízení na opracování a zpracování dřeva a obráběcí a jiné stroje.

Náplň jejich práce obvykle zahrnuje: obsluhu a dohled na zařízení na zpracování dřeva a jiných zařízení na sušení dřeva a dřevěných výrobků a na chemické ošetřování a impregnaci dřevěných výrobků konzervačními látkami; seřízení a obsluhu dřevoobráběcích strojů na řezání, tvarování a formování dílů a součástí; studování výkresů, ověřování rozměrů výrobků, které mají být vyrobeny, spojování dílů do celků, kontrolu jakosti a doléhání součástí kvůli dodržování norem; nastavování a seřizování různých druhů strojů pro jiné pracovníky; nastavování, programování, obsluhování a sledování několika druhů dřevoobráběcích strojů na výrobu, opravy nebo renovace dřevěných dílů nábytku, inventáře a jiných dřevěných výrobků; čtení a výklad technických podmínek nebo ústních pokynů odběratelů.

Zaměstnání této skupiny jsou rozdělena na následující podskupiny:

7521 Obsluha pil a jiných zařízení na prvotní zpracování dřeva

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7523 Seřizovači a obsluha dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7522 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech vyrábějí, zdobí a opravují dřevěný nábytek, vozíky a jiná vozidla, kola, části, doplňky, vzory, modely a jiné dřevěné výrobky pomocí dřevozpracujících strojů, dřevoobráběcích strojů a speciálního ručního nářadí.
Příklady pracovních činností:

obsluha dřevozpracujících strojů, např. motorových pil, hoblíků, dlabaček a spodních frézek a používání ručního nářadí k řezání, tvarování a formování dílů a součástí;

studování výkresů, ověřování rozměrů výrobků, které mají být vyrobeny, příprava technických podmínek a kontrola jakosti a lícování součástí pro dodržení specifikací;

upravování spojů a spojování dílů a součástí do celků pomocí lepidla a svorek a zpevňování spojů pomocí hřebíků, šroubů nebo jiných spojovacích prostředků;

výroba, úpravy a opravy různých dřevěných výrobků, např. skříní, nábytku, povozů, modelů v měřítku, sportovního vybavení a jiných dílů a výrobků;

zdobení nábytku a příslušenství intarziemi, dýhami a vyřezáváním vzorů;

povrchová úprava dřevěných předmětů a nábytku.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Kolář

Bednář

Výrobce nábytku

Dřevomodelář

Truhlář výroby nábytku

Výrobce dřevěných povozů
Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Tesař – 7115

Stavební truhlář – 7115

Montážní dělník výrobků ze dřeva – 8219

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
75220 Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

7512 Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek

Pekaři, cukráři (kromě šéfcukrářů) a výrobci cukrovinek vyrábějí různé druhy chleba, koláčů a jiných výrobků z mouky, dále ručně vyrábějí čokoládové a jiné cukrovinky.

Příklady pracovních činností:

výroba chleba, koláčů, sušenek, pečiva, závinů a jiných výrobků z mouky;

výroba cukrovinek ze směsi cukru, čokolády a jiných přísad s použitím ručních nástrojů a určitých strojů;

mísení odměřeného množství přísad v mísách hnětacích či mísicích strojů nebo strojů na vaření;

kontrolování jakosti surovin k zajištění plnění norem a specifikací;

potírání tekutými směsmi, nanášení polev a posypek na pečivo pomocí špachtlí nebo štětců;

kontrola čistoty zařízení a provozu před zahájením výroby z důvodu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

sledování teplot v troubách a vzhledu výrobků při pečení;

koordinace tvarování, vkládání do trouby, pečení, vytahování z trouby, snímání z plechů a ochlazování dávek chleba, rohlíků, pečiva a cukrovinek.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Pekař

Cukrář

Výrobce čokolády

Výrobce cukrovinek

Příklady zaměstnání zařazených do jiných podskupin:

Šéfkuchař – 3434

Šéfcukrář – 3434

Kuchař – 5120

Obsluha strojů na výrobu pečiva – 8160

Obsluha strojů na výrobu chleba – 8160

Obsluha strojů na výrobu čokolády – 8160

Zaměstnání této podskupiny jsou rozdělena na následující kategorie:

75121 Pekaři

75122 Cukráři (kromě šéfcukrářů)

75123 Výrobci cukrovinek

7322 Tiskaři

7322 Tiskaři

Tiskaři seřizují a obsluhují digitální, knihtiskové, litografické, gumotiskové, hlubotiskové, novinové a jiné tiskařské lisy.

Příklady pracovních činností:

seřizování, nastavování a sledování mechanismů posuvu, odkládacích mechanismů, systémů barevníku a jiných funkcí tiskařských strojů;

mísení barvy a rozpouštěcích látek podle normy a regulace dodávek papíru a barvy v průběhu tisku;

sledování, hodnocení a stanovování tisku pro kontrolu jakosti podle nátisků, zjišťování případných závad;

výroba různých tištěných produktů s použitím reliéfních, litografických, gumotiskových a hlubotiskových tiskařských lisů a následných systémů pro konečnou úpravu;

příprava desek, potahů a tiskových válců na malých ofsetových litografických tiskařských lisech;

zakládání papírů do posuvných mechanismů;

sledování provozu strojů a kvality tisku;

údržba, nastavování, opravy a čištění strojů;

digitální tisk, převod a produkování obrazů.

Příklady zaměstnání zařazených do této podskupiny:

Obsluha sítotiskových strojů

Obsluha digitálního tisku

Obsluha podávacích zařízení pro tisk

Obsluha gumotiskových lisů

Obsluha hlubotiskových lisů

Obsluha malých lisů

Obsluha strojů pro suchý ofset

Obsluha velkých strojů pro klasický ofset

Tiskař sítotisku

Deskotiskař

Zaměstnání této podskupiny jsou zahrnuta do jedné souhrnné kategorie:
73220 Tiskaři